Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 27, bladzijde 58-60  Zie volgende pagina »

Van Chamepitys oft Velt-Cypress

1  

Ajuga chamaepitys - Akkerzenegroen

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Velt-Cypress (Eerste)
  • 1616 Latijn: Chamaepytis prima [46]
  • 1554/1557: Abiga, Aiuga, Chamaepiteos, Chamaepitys prima, Hoe langher hoe liever, Ibiga, Iva artetica, Iva moscata, Velt Cypres (eerste), Ye lenger ye lieber, Yve musquée femelle

Overzicht Ajuga chamaepitys op deze site

Alle foto's van Ajuga chamaepitys op internet

Ajuga chamaepitys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ajuga chamaepitys in Plantago PlantIndex

2  

Cressa cretica - Zoutwinde, Kretenzische winde

 

  • 1644 Vlaams: Velt-Cypres (Derde)
  • 1616 Latijn: Chamaepytis tertia [46]
  • 1554/1557: Abiga, Aiuga, Chamaepiteos, Chamaepitys tertia, Hoe langher hoe liever, Ibiga, Iva artetica, Iva moscata, Velt Cypres (derde), Ye lenger ye lieber, Yve musquée masle

Overzicht Cressa cretica op deze site

Alle foto's van Cressa cretica op internet

Cressa cretica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cressa cretica in Plantago PlantIndex

3  

Teucrium botrys - Trosgamander

 

  • 1644 Vlaams: Velt-Cypress (Tweede)
  • 1616 Latijn: Chamaepytis altera [46]
  • 1554/1557: Abiga, Aiuga, Chamaepiteos, Chamaepitys altera, Ibiga, Iva artetica, Iva moscata, Velt Cypres (tweede), Ye lenger ye lieber

Overzicht Teucrium botrys op deze site

Alle foto's van Teucrium botrys op internet

Teucrium botrys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium botrys in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina