Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 32, bladzijde 66-69  Zie volgende pagina »

Van Conyza ende haer gheslachten

1  

Tephroseris palustris - moerasandijvie

 

 • 1644 Vlaams: Conyza (Honighrieckende)
 • 1616 Latijn: Conyza mediae species altera [52]
 • 1554/1557:

Overzicht Tephroseris palustris op deze site

Alle foto's van Tephroseris palustris op internet

Tephroseris palustris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tephroseris palustris in Plantago PlantIndex

2  

Inula conyzae - Donderkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Conyza (Groote) met breeder bladeren
 • 1616 Latijn: Conyza maior altera [51]
 • 1554/1557: Conyza la grande, Conyza maior, Conyza masle, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Inula conyzae op deze site

Alle foto's van Inula conyzae op internet

Inula conyzae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Inula conyzae in Plantago PlantIndex

3  

Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes (Rodeloopalant)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Conyza (Middelgheslacht van), Conyza (Stinckende)
 • 1616 Latijn: Conyza media [52]
 • 1554/1557: Conyza la moyenne, Conyza media, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Pulicaria dysenterica op deze site

Alle foto's van Pulicaria dysenterica op internet

Pulicaria dysenterica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pulicaria dysenterica in Plantago PlantIndex

4  

Dittrichia viscosa - kleverige alant

 

 • 1644 Vlaams: Conyza (Groote) met smaller bladeren
 • 1616 Latijn: Conyza maior [51]
 • 1554/1557:

Overzicht Dittrichia viscosa op deze site

Alle foto's van Dittrichia viscosa op internet

Dittrichia viscosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dittrichia viscosa in Plantago PlantIndex

5  

Pulicaria vulgaris - Klein vlooienkruid

 • 1644 Vlaams: Conyza (Alderkleynste), Conyza Wijfken
 • 1616 Latijn: Conyza minima [52]
 • 1554/1557: Conyza femelle, Conyza la petite, Conyza minima, Cunilago, Donnerwurtz, Durwurtz, Policaria, Pulicaria

Overzicht Pulicaria vulgaris op deze site

Alle foto's van Pulicaria vulgaris op internet

Pulicaria vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pulicaria vulgaris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina