Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 1 Boek 2

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam ? Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Artemisia arborescens Boomalsem 1644 Vlaams: Averoone (Groote), Averoone Wijfken

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia abrotanum Citroenkruid 1644 Vlaams: Averoone (Kleyne), Averoone Manneken

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia camphorata Kamferalsem Averoone (Welrieckende Kleyne)

Deel 1, Boek 2,1

Artemisia absinthium Absintalsem Alssen met breede bladeren Deel 1, Boek 2,2
Artemisia pontica Roomse alsem Alssen (Kleyne oft Roomsche) Deel 1, Boek 2,3
Artemisia maritima zeealsem Alssen (Zee) Deel 1, Boek 2,4
Artemisia crithmifolia reukeloze alsem Alssen sonder reuck en smaeck, Witcruydt Deel 1, Boek 2,5
Artemisia santonica Welriekende alsem Zeewarsaet Deel 1, Boek 2,6
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Agrimonie Deel 1, Boek 2,7
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Boelkenscruydt Manneken Deel 1, Boek 2,8
Arenaria serpyllifolia Zandmuur Muer (Alderkleynste) Deel 1, Boek 2,9
Stellaria media Vogelmuur Muer (Kleyne) Deel 1, Boek 2,9
Stellaria aquatica Watermuur Muer (Groote) Deel 1, Boek 2,9
Cerastium dubium   ? Muer (Zee-) Deel 1, Boek 2,9
Cerastium sp. hoornbloem ? Muer (Zee-) Deel 1, Boek 2,9
Veronica hederifolia ereprijs, klimop Muer (Eerste Valsche) Deel 1, Boek 2,10
Veronica arvensis ereprijs, veld Muer (Tweede Valsche) Deel 1, Boek 2,10
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil Guychelheyl Manneken Deel 1, Boek 2,11
Anagallis arvensis subsp. foemina Blauw guichelheil Guychelheyl Wijfken Deel 1, Boek 2,11
Lysimachia nemorum boswederik ? Guychelheyl (Geel) Deel 1, Boek 2,11
Artemisia campestris subsp. campestris wilde averuit Bijvoet met smalle bladeren Deel 1, Boek 2,12
Artemisia vulgaris Bijvoet Bijvoet met breede bladeren, Moeder der cruyden Deel 1, Boek 2,12
Chenopodium botrys Druifkruid Druyvencruydt, Piment Deel 1, Boek 2,13
Ambrosia maritima   Ambrosia Deel 1, Boek 2,14
Tanacetum parthenium Moederkruid Mater, Moedercruydt Deel 1, Boek 2,15
Tanacetum parthenium var. moederkruid (dubbelbloemig) Mater (Dobbele), Moeder-cruydt met dobbele bloemen Deel 1, Boek 2,15
Tanacetum corymbosum tuilganzenbloem Reynvaer sonder reuck Deel 1, Boek 2,16
Tanacetum vulgare 'Crispum'   Reynvaer (Ghekrolde oft Ghecronckelde) Deel 1, Boek 2,16
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Reynvaer, Wormcruydt Deel 1, Boek 2,16
Achillea nobilis edel duizendblad Reynvaer (Kleyne oft Witte) Deel 1, Boek 2,17
Arctium lappa Grote klit Klissen (Groote), Klissencruydt (Groot) Deel 1, Boek 2,18
Xanthium strumarium Late stekelnoot Bedelaersluysen, Klissen Deel 1, Boek 2,19
Stachys officinalis Betonie Betonie Deel 1, Boek 2,20
Veronica officinalis Mannetjesereprijs Eerenprijs Manneken (Kruipende) Deel 1, Boek 2,21
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs   Eerenprijs Manneken (Recht op staende) Deel 1, Boek 2,21
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Eerenprijs Manneken (Velt) Deel 1, Boek 2,21
Kickxia spuria eironde leeuwenbek Eerenprijs Wijfken, Elatine Deel 1, Boek 2,22
Kicksia elatine spiesleeuwenbek Elatine (Andere ghelijckenisse van) Deel 1, Boek 2,22
Serratula tinctoria zaagblad Serratula Deel 1, Boek 2,23
Teucrium chamaedrys echte gamander Bathengel (Groote Kruypende), Chamedrys (Groote Kruipende) Deel 1, Boek 2,24
Veronica austriaca subsp. teucrium brede ereprijs Bathengel (Kleyne Kruypende), Chamedrys (Kleyne Kruipende) Deel 1, Boek 2,24
Teucrium scorodonia Valse salie   Chamedrys (Recht-op-wassende), Gamander Deel 1, Boek 2,25
Veronica chamaedrys gewone ereprijs Bathengel (Wilde), Chamedrys (Wilde), Gamander (Wilde), Gamanderlin Deel 1, Boek 2,26
Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen Velt-Cypress (Eerste) Deel 1, Boek 2,27
Cressa cretica Zoutwinde, Kretenzische winde Velt-Cypres (Derde) Deel 1, Boek 2,27
Teucrium botrys Trosgamander Velt-Cypress (Tweede) Deel 1, Boek 2,27
Chelidonium majus Stinkende gouwe Gouwe (Stinckende oft Groote), Gouwortele Deel 1, Boek 2,29
Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid Gouwe (Kleyne), Speencruydt Deel 1, Boek 2,30
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Speencruydt (Groot) Deel 1, Boek 2,31
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Beeckscuym, Betonie (Water), Sint Antonis cruydt Deel 1, Boek 2,31
Tephroseris palustris moerasandijvie Conyza (Honighrieckende) Deel 1, Boek 2,32
Inula conyzae Donderkruid Conyza (Groote) met breeder bladeren Deel 1, Boek 2,32
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes (Rodeloopalant) Conyza (Middelgheslacht van), Conyza (Stinckende) Deel 1, Boek 2,32
Dittrichia viscosa kleverige alant Conyza (Groote) met smaller bladeren Deel 1, Boek 2,32
Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid Conyza (Alderkleynste), Conyza Wijfken Deel 1, Boek 2,32
Cynoglossum officinale Veldhondstong Hondtstonghe Deel 1, Boek 2,33
Euphrasia stricta Stijve ogentroost Ooghentroost, Klaerooghe Deel 1, Boek 2,34

^Naar het begin van deze pagina