Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 20, bladzijde  Zie volgende pagina »

Van Filipendula, anders Roode Steenbreke ghenoemt

1  

Filipendula vulgaris - Knolspirea

  • 1644 Vlaams: Filipendula, Steenbreke (Roode)
  • 1616 Latijn: Filipendula [56]
  • 1554/1557: Filipende, Filipendula, Filipendule, Garben (wilde), Philipendula, Rotsteinbrech, Saxifraga rubea, Steenbreeck (roode)

Overzicht Filipendula vulgaris op deze site

Alle foto's van Filipendula vulgaris op internet

Filipendula vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Filipendula vulgaris in Plantago PlantIndex

1  

Pedicularis tuberosa - bergkartelblad

  • 1644 Vlaams: Filipendula (Bergh-)
  • 1616 Latijn: Filipendula montana [56]

Overzicht Pedicularis tuberosa op deze site

Alle foto's van Pedicularis tuberosa op internet

Pedicularis tuberosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina