Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 3, bladzijde 76-77  Zie volgende pagina »

Van Thalictrum oft Valsche Rhabarber 

1  

Thalictrum minus - kleine ruit

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Thalictrum (Vijfde oft Kleyn)
 • 1616 Latijn: Thalictrum minus [58]

Overzicht Thalictrum minus op deze site

Alle foto's van Thalictrum minus op internet

Thalictrum minus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thalictrum minus in Plantago PlantIndex

2  

Thalictrum flavum - Poelruit

 • 1644 Vlaams: Thalictrum (Eerste oft Groot)
 • 1616 Latijn: Thalictrum magnum [58]
 • 1554/1557: Barbe de chevre (petite), Pigamum, Rhabarbare (valsche), Rheubarbe bastard, Thalietrum

Overzicht Thalictrum flavum op deze site

Alle foto's van Thalictrum flavum op internet

Thalictrum flavum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thalictrum flavum in Plantago PlantIndex

3  

 

 • 1644 Vlaams: Thalictrum (Tweede)
 • 1616 Latijn: Thalictrum alterum [58]
4  

 

 • 1644 Vlaams: Thalictrum (Derde)
 • 1616 Latijn: Thalictrum tertium [58]
5  

 

 • 1644 Vlaams: Thalictrum (Vierde)
 • 1616 Latijn: Thalictrum quartum [58]

   
   
   
   

^Naar het begin van deze pagina