Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 6 , bladzijde 80  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Oyevaers-beck oft Geranium: ende eerst van die met knobblelachtighe wortel 

1  

Erodium moschatum - Muskusreigersbek

  • 1644 Vlaams: Oyevaersbeck met knobbelachtighe wortel
  • 1616 Latijn: Geranium tuberosum [61]
  • 1554/1557: Acus moschata, Acus pastoris, Bec de cigogne, Bec de grue, Cranenbeck, Geranium, Geranium primum, Gruina, Gruinalis, Oyevaertsbeck, Rostrum ciconiae, Storckenschnabel

Overzicht Erodium moschatum op deze site

Alle foto's van Erodium moschatum op internet

Erodium moschatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erodium moschatum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina