Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 7, bladzijde 81  Zie volgende pagina »

Van Duyven-voet, dat is de tweede soorte van Oyevaers-beck 

1  

Geranium columbinum - Fijne ooievaarsbek

  • 1644 Vlaams: Duyvenvoet
  • 1616 Latijn: Pes columbinus [61]
  • 1554/1557: Bec de cigogne, Bec de grue, Duyvenvoet, Geranium, Geranium alterum, Geranium columbinum, Gruina, Gruinalis, Pes columbae, Pied de pigeon, Taubenfusz

Overzicht Geranium columbinum op deze site

Alle foto's van Geranium columbinum op internet

Geranium columbinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Geranium columbinum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina