Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 10, bladzijde 83-85  Zie volgende pagina »

Van de Blauwe Boter-bloeme, dat is de vijfde soorte van Oyevaers-beck, ende oock van de sesde soorte oft Roode Boter-bloeme 

1  

Geranium pratense - Beemdooievaarsbek

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Booterbloemen (Blauw)
  • 1616 Latijn: Geranium batrachioides primum [63]
  • 1554/1557: Bec de cigogne, Bec de grue, Booterbloeme (blauw), Geranium, Geranium batrachiodes, Godtsghenade, Gottesgnad, Grace de Dieu, Gratia Dei, Gruina, Gruinalis

Overzicht Geranium pratense op deze site

Alle foto's van Geranium pratense op internet

Geranium pratense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Geranium pratense in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Booterbloemen (Roode), Oyevaersbeck met bladeren van Booterbloemen
  • 1616 Latijn: Geranium batrachioides alterum [63]

^Naar het begin van deze pagina