Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 11, bladzijde 85-86   Zie volgende pagina »

11 Van de twee laatste soorten van Oyevaers-beck, te weten Kraen-hals ende Bloet-wortel

1  

Erodium cicutarium - Gewone reigersbek

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kraenhals
  • 1616 Latijn: Geranium septimum sive Geranium gruinum [64]
  • 1554/1557: Bec de cigogne, Bec de grue, Craenhals, Geranium, Geranium gruinale, Gruina, Gruinalis, Kranichhals

Overzicht Erodium cicutarium op deze site

Alle foto's van Erodium cicutarium op internet

Erodium cicutarium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erodium cicutarium in Plantago PlantIndex

2  

Geranium sanguineum - Bloedooievaarsbek

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bloedtcruydt, Bloedtwortel, Oyevaersbeck (Bergh-)
  • 1616 Latijn: Geraniun montanum [64]
  • 1554/1557: Bec de cigogne, Bec de grue, Bloetwortele, Blutwurtz, Geranium, Geranium hematodes, Gruina, Gruinalis, Racine sanguine

Overzicht Geranium sanguineum op deze site

Alle foto's van Geranium sanguineum op internet

Geranium sanguineum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Geranium sanguineum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina