Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 14, bladzijde 88-89  Zie volgende pagina »

Van Ruer-cruydt oft Filago 

1  

Filago minima - Dwergviltkruid

  • 1644 Vlaams: Ruercruydt (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Filago tertia [67]
  • 1554/1557: Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia

Overzicht Filago minima op deze site

Alle foto's van Filago minima op internet

Filago minima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Filago minima in Plantago PlantIndex

2  

Filago arvensis - Akkerviltkruid

  • 1644 Vlaams: Ruercruydt (Tweede Groot)
  • 1616 Latijn: Filago minor [66]
  • 1554/1557: Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia

Overzicht Filago arvensis op deze site

Alle foto's van Filago arvensis op internet

Filago arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Filago arvensis in Plantago PlantIndex

3  

Filago vulgaris - Duits viltkruid

  • 1644 Vlaams: Ruercruydt (Eerste Groot)
  • 1616 Latijn: Filago sive Impia [66]
  • 1554/1557: Centuncularis, Centunculum, Filago, Gnaphalion, Herba impia (Plinius), Herbe à cotton, Rhuercruyt, Rhurkraut, Root melizoencruyt, Tomentitia

Overzicht Filago vulgaris op deze site

Alle foto's van Filago vulgaris op internet

Filago vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Filago vulgaris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina