Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 16, bladzijde 90-92  Zie volgende pagina »

Van Kleyne Pilosella oft Kleyn Naghel-cruydt, ende oock van Leontopodium 

1  

Antennaria dioica - Rozenkransje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Naghelcruydt (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Pilosella minor [68]
  • 1554/1557: Hasenpfatlin, Meuszorlin, Pilosella minor, Piloselle (petite)

Overzicht Antennaria dioica op deze site

Alle foto's van Antennaria dioica op internet

Antennaria dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Antennaria dioica in Plantago PlantIndex

2  

Leontopodium alpinum - edelweiss

  • 1644 Vlaams: Leontopodium van Matthiolus
  • 1616 Latijn: Leontopodium Matthioli [68]

Overzicht Leontopodium alpinum op deze site

Alle foto's van Leontopodium alpinum op internet

Leontopodium alpinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Leontopodium alpinum in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Leontopodium (Kleyn) met bleeck-geele bloemen
  • 1616 Latijn:

^Naar het begin van deze pagina