Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 20, bladzijde 95-97  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Scorpio´desá

1  

Scorpiurus muricatus - rupskruid

  • 1644 Vlaams: Scorpioencruydt, Scorpioides (Eerste)
  • 1616 Latijn: Scorpioides prius [71]
  • 1554/1557: Aureille de lievre, Hasenoore, Herbe aux scorpions, Scorpioencruyt, Scorpioides, Scorpius herba

Overzicht Scorpiurus muricatus op deze site

Alle foto's van Scorpiurus muricatus op internet

Scorpiurus muricatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scorpiurus muricatus in Plantago PlantIndex

2  

Coronilla scorpioides - schorpioenkroonkruid

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Scorpioencruydt (Tweede), Scorpioides van Matthiolus
  • 1616 Latijn: Scorpioides Matthioli [71]
  • 1554/1557: Hontscullekens, Herbe aux scorpions, Scorpioides Matthioli

Overzicht Coronilla scorpioides op deze site

Alle foto's van Coronilla scorpioides op internet

Coronilla scorpioides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Coronilla scorpioides in Plantago PlantIndex

3  

Myosotis scorpioides - Moerasvergeet-mij-nietje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Scorpioides (Derde)
  • 1616 Latijn: Scorpioides tertium [72]
  • 1554/1557: Aureille de souris

Overzicht Myosotis scorpioides op deze site

Alle foto's van Myosotis scorpioides op internet

Myosotis scorpioides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myosotis scorpioides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina