Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 30, bladzijde 110-112  Zie volgende pagina »

Van Kali

1  

 

  • 1644 Vlaams: Kali (Witte)
  • 1616 Latijn: Kali album [81]
2  

Salsola kali - Stekend loogkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Alkali, Kali
  • 1616 Latijn: Kali [81]
  • 1554/1557: Alkali, Kali, Nepa, Tragus

Overzicht Salsola kali op deze site

Alle foto's van Salsola kali op internet

Salsola kali bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salsola kali in Plantago PlantIndex

3  

Salicornia europaea - kortarige zeekraal

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kali (Gheknoopte)
  • 1616 Latijn: Salicornia [82]
  • 1554/1557: Alkali, Kali, Salicornia, Salicot, Tragus

Overzicht Salicornia europaea op deze site

Alle foto's van Salicornia europaea op internet

Salicornia europaea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Salicornia europaea in Plantago PlantIndex

4  

 

  • 1644 Vlaams: Kali (Groote) met fleck-ghewijs saedt

^Naar het begin van deze pagina