Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 31, bladzijde 112-114  Zie volgende pagina »

Van Steen-saet oft Peerlen-cruydt 

1  

Lithospermum arvense - Ruw parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Groot), Steensaet (Groot)
 • 1616 Latijn: Lithospermum maius [83]
 • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil grand, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum maius, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

Overzicht Lithospermum arvense op deze site

Alle foto's van Lithospermum arvense op internet

Lithospermum arvense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lithospermum arvense in Plantago PlantIndex

2  

Thymelaea passerina - Vogelkopje

 • 1644 Vlaams: Steensaet (Alderkleynste)
 • 1616 Latijn: Lithospermum quartum [83]
 • 1554/1557: Gremil sauvage de Hierosme Bouq (Hieronymus}

Overzicht Thymelaea passerina op deze site

Alle foto's van Thymelaea passerina op internet

Thymelaea passerina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Thymelaea passerina in Plantago PlantIndex

3  

Lithospermum officinale - Glad parelzaad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengid

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Peerlencruydt (Kleyn), Steensaet (Kleyn)
 • 1616 Latijn: Lithospermum minus [83]
 • 1554/1557: Gorgonion, Gremil, Gremil petit, Herbe aux perles, Lithospermum, Lithospermum minus, Meerhirsch, Milium Soler, Milium Solis, Peerlencruyt, Steensaet, Steinsamen

Overzicht Lithospermum officinale op deze site

Alle foto's van Lithospermum officinale op internet

Lithospermum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lithospermum officinale in Plantago PlantIndex

4  

 

 • 1644 Vlaams: Steensaet (Tweede Kleyn)
 • 1616 Latijn: Lithospermum tertium [83]

^Naar het begin van deze pagina