Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 34, bladzijde 116-117  Zie volgende pagina »

Van de andere soorte van Bastaert-Wederick, die men Partijcke noemt

1  

Lysimachia thyrsiflora - Moeraswederik

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Partijcke, Wederick (Andere soorte van Bastaert-) met purpure bloemen
  • 1616 Latijn: Pseudolysimachium purpureum alterum [86]
  • 1554/1557: Lysimachia, Lysimachie, Lysimachie rouge (Autre sorte de), Lysimachium, Lysimachium purpureum alterum, Partycke, Salicaria

Overzicht Lysimachia thyrsiflora op deze site

Alle foto's van Lysimachia thyrsiflora op internet

Lysimachia thyrsiflora bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lysimachia thyrsiflora in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina