Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 1 Boek 3

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Filipendula vulgaris Knolspirea Filipendula, Steenbreke (Roode) Deel 1 Boek 3, 1
Pedicularis tuberosa bergkartelblad Filipendula (Bergh) Deel 1 Boek 3, 1
Filipendula ulmaria Moerasspirea Reynette Deel 1 Boek 3, 2
Thalictrum minus kleine ruit Thalictrum (Vijfde oft Kleyn) Deel 1 Boek 3, 3
Thalictrum flavum Poelruit Thalictrum (Eerste oft Groot) Deel 1 Boek 3, 3
Fumaria officinalis Gewone duivenkerve Duyvenkervel, Grijsecom Deel 1 Boek 3, 4
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem Grijsecom (Tweede), Hinnevoeten, Splith Deel 1 Boek 3, 5
Erodium moschatum Muskus-reigersbek Oyevaersbeck met knobbelachtighe wortel Deel 1 Boek 3, 6
Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek Duyvenvoet Deel 1 Boek 3, 7
Geranium robertianum Robertskruid Robrechtscruydt Deel 1 Boek 3, 8
Geranium pratense Beemd-ooievaarsbek Booterbloemen (Blauw) Deel 1 Boek 3, 10
Erodium cicutarium Gewone reigersbek Kraenhals Deel 1 Boek 3, 11
Geranium sanguineum Bloed-ooievaarsbek Bloedtcruydt, Bloedtwortel, Oyevaersbeck (Bergh) Deel 1 Boek 3, 11
Otanthus maritimus   Gnaphalion (Zee) Deel 1 Boek 3, 12
Gossypium herbaceum Katoenplant (Katoen, Oosterse) Kottoen, Boomwolle Deel 1 Boek 3, 13
Filago minima Dwergviltkruid Ruercruydt (Kleyn) Deel 1 Boek 3, 14
Hieracium pilosella Muizenoor Naghelcruydt (Groot), Pilosella (Groote) Deel 1 Boek 3, 15
Antennaria dioica Rozenkransje Naghelcruydt (Kleyn) Deel 1 Boek 3, 16
Leontopodium alpinum edelweiss Leontopodium van Matthiolus Deel 1 Boek 3, 16
Leontice leontopetalum   ? Leontopetalon Deel 1 Boek 3, 17
Heliotropium europaeum Europese heliotroop Kreeftcruydt (Groot) Deel 1 Boek 3, 18
Chrozophora tinctoria Lakmoesplant Heliotropion (Kleyn), Tornesol Deel 1 Boek 3, 19
Scorpiurus muricatus rupskruid   Scorpioencruydt, Scorpioides (Eerste) Deel 1 Boek 3, 20
Coronilla scorpioides schorpioen-kroonkruid Scorpioencruydt (Tweede), Scorpioides van Matthiolus Deel 1 Boek 3, 20
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje Scorpioides (Derde) Deel 1 Boek 3, 20
Equisetum arvense Heermoes Cattensteert, Peerdtsteert (Kleyne) Deel 1 Boek 3, 21
Equisetum fluviatile Holpijp Hippuris, Peerdtsteert (Groote) Deel 1 Boek 3, 21
Ephedra distachya zeedruif Zeedruyve Deel 1 Boek 3, 23
Hypericum perforatum Sint-Janskruid   Hypericon, Sint Ianscruydt Deel 1 Boek 3, 24
Hypericum humifusum Liggend hertshooi Hypericon (Kleyn), Sint Ianscruydt (Kleyn) Deel 1 Boek 3, 24
Hypericum tomentosum   ? Hypericon (Ligghende oft Kruypende) Deel 1 Boek 3, 25
Hypericum hirsutum Ruig hertshooi Ascyron, Herts-Hoy Deel 1 Boek 3, 26
Hypericum androsaemum Mansbloed Mansbloedt Deel 1 Boek 3, 27
Isatis tinctoria Wede (gekweekte & wilde vorm) Weede (Tamme ende Wilde) Deel 1 Boek 3, 28
Reseda luteola Wouw Lutumcruydt, Wouwe Deel 1 Boek 3, 29
Salsola kali Stekend loogkruid Alkali, Kali Deel 1 Boek 3, 30
Salicornia europaea kortarige zeekraal Kali (Gheknoopte) Deel 1 Boek 3, 30
Lithospermum arvense Ruw parelzaad Peerlencruydt (Groot), Steensaet (Groot) Deel 1 Boek 3, 31
Thymelaea passerina Vogelkopje Steensaet (Alderkleynste) Deel 1 Boek 3, 31
Lithospermum officinale Glad parelzaad Peerlencruydt (Kleyn), Steensaet (Kleyn) Deel 1 Boek 3, 31
Lysimachia vulgaris Grote wederik Wederick Deel 1 Boek 3, 32
Epilobium montanum berg-basterdwederik ? Wederick (Groote Bastaert-) met purpure bloemen Deel 1 Boek 3, 33
Chamerion angustifolium wilgenroosje Wederick (Kleyne Bastaert) met purpure bloemen Deel 1 Boek 3, 33
Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik Partijcke, Wederick (Andere soorte van Bastaert-) met purpure bloemen Deel 1 Boek 3, 34
Veronica longifolia Lange ereprijs ? Lavendel (Wilde), Wederick (Bastaert-) met blauwe bloemen Deel 1 Boek 3, 35

^Naar het begin van deze pagina