Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 10, bladzijde 129-132  Zie volgende pagina »

Van Mente oft Munte 

1  

Mentha spicata - Aarmunt

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 • 1644 Vlaams: Munte (Balsen-), Munte (Smalle)
 • 1616 Latijn: Mentha tertia [95]
 • 1554/1557: Balsam muntz, Balsem munte, Menta Romana, Menta sarracenica, Menta sativa tertia, Mente de nostre Dame, Mente Romaine, Mentha, Mentha sativa, Menthe, Menthe cultivée, Munte, Munte (Roomsche), Muntz (Onser frauwen), Spitzbalsam, Spitzmuntz

Overzicht Mentha spicata op deze site

Alle foto's van Mentha spicata op internet

Mentha spicata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha spicata in Plantago PlantIndex

2  

Mentha spicata 'Crispa' - Kruizemunt

 • 1644 Vlaams: Munte (Kruys-)
 • 616 Latijn: Mentha altera [95]
 • 1554/1557: Baulme crespue, Cruysmunte, Heylighe, Krausmuntz, Krauszbalsam, Menta sativa secunda, Mentha, Mentha sativa, Menthe, Menthe cultivée, Munte

Overzicht Mentha spicata 'Crispa' op deze site

Alle foto's van Mentha spicata 'Crispa' op internet

Mentha spicata 'Crispa' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Mentha arvensis - Akkermunt

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hertecruydt, Munte (Herts-)
 • 1616 Latijn: Mentha quarta [95]
 • 1554/1557: Herbe de coeur, Hertecruyt, Hertzkraut, Menta sativa quarta, Mentha, Mentha sativa, Menthe, Menthe cultivée, Munte

Overzicht Mentha arvensis op deze site

Alle foto's van Mentha arvensis op internet

Mentha arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha arvensis in Plantago PlantIndex

4  

Mentha suaveolens - Witte munt

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Bruynheylighe, Munte
 • 1616 Latijn: Mentha prima [95]
 • 1554/1557: Bruynheylighe, Deyment, Krauszdyment, Menta sativa prima, Mente crespue, Mentha, Mentha sativa, Menthe, Menthe cultivée, Munte

Overzicht Mentha suaveolens op deze site

Alle foto's van Mentha suaveolens op internet

Mentha suaveolens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha suaveolens in Plantago PlantIndex

5  

Mentha longifolia - Hertsmunt

 • 1644 Vlaams: Munte (Witte Wilde)
 • 1616 Latijn: Menthastrum [96]
 • 1554/1557: Balsam (wilder), Katzenbalsam, Mentastrum, Mente chevaline, Mente sauvage, Mentha, Menthe, Munte, Munte (witte water-), Muntz (wild), Polemonium Absyrthi, Roszmuntz, Watermunte (witte)

Overzicht Mentha longifolia op deze site

Alle foto's van Mentha longifolia op internet

Mentha longifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha longifolia in Plantago PlantIndex

6  

 

 • 1644 Vlaams: Munte (Kleyne Witte Wilde)

^Naar het begin van deze pagina