Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 13, bladzijde 135  Zie volgende pagina »

Van de tweede Calamintha oft Wilde Paleye 

1  

Mentha pulegium - Polei

  • 1644 Vlaams: Calamintha (Tweede), Paleye (Wilde)
  • 1616 Latijn: Pulegium silvestre sive Calamintha altera [98]
  • 1554/1557: Calament, Calamentum, Calamintha, Calaminthae alterum genus, Kornmuntz, Mentastrum, Munte (Velt-), Nepita, Paleye, Poley, Poley (wilden), Poleye, Poleye (wilde), Pouliot, Pouliot sauvage, Pulegium, Pulegium sylvestre

Overzicht Mentha pulegium op deze site

Alle foto's van Mentha pulegium op internet

Mentha pulegium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Mentha pulegium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina