Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 20, bladzijde 142-144  Zie volgende pagina »

Van Deurwas oft Perfoliata, ende oock van Vaccaria 

1  

Bupleurum rotundifolium - Doorwas

  • 1644 Vlaams: Deurwas, Deurbladt
  • 1616 Latijn: Perfoliata [104]
  • 1554/1557: Cacalia de Dioscoride, Duerwas, Durchwachsz, Perfoliata, Perfoliatum, Persefueille

Overzicht Bupleurum rotundifolium op deze site

Alle foto's van Bupleurum rotundifolium op internet

Bupleurum rotundifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Bupleurum rotundifolium in Plantago PlantIndex

2  

Vaccaria hispanica - koekruid

  • 1644 Vlaams: Deurwas (Roode)
  • 1616 Latijn: Vaccaria [104]

Overzicht Vaccaria hispanica op deze site

Alle foto's van Vaccaria hispanica op internet

Vaccaria hispanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Vaccaria hispanica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina