Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 21, bladzijde 144-145   Zie volgende pagina »

Van de Pimpinelle

1  

Sanguisorba minor subsp. minor - Kleine pimpernel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Pimpernelle (Kleyne oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Pimpinella sanguisorba minor (hortensis) [105]
  • 1554/1557: Bipennula, Blutkraut, Hergotsbartlin, Kolbeskraut, Megelkraut, Pampinula, Pimpinella minor, Pimpinelle cultivée, Pimpinelle (tamme), Pimpinella, Pimpinelle, Sanguisorba, Solbastrella

Overzicht Sanguisorba minor subsp. minor op deze site

Alle foto's van Sanguisorba minor subsp. minor op internet

Sanguisorba minor subsp. minor bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sanguisorba minor subsp. minor in Plantago PlantIndex

2  

Sanguisorba officinalis - Grote pimpernel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Pimpernelle (Groote oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Pimpinella sanguisorba maior (silvestris) [105]
  • 1554/1557: Bipennula, Blutkraut, Hergotsbartlin, Kolbeskraut, Megelkraut, Pampinula, Pimpinella maior, Pimpinelle sauvage, Pimpinelle (wilde), Pimpinella, Pimpinelle, Sanguisorba, Solbastrella

Overzicht Sanguisorba officinalis op deze site

Alle foto's van Sanguisorba officinalis op internet

Sanguisorba officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sanguisorba officinalis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina