Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 23, bladzijde 147-150  Zie volgende pagina »

Van Wechbre oft Wegheblat, in 't Latijn Plantago ghenoemt 

1  

Plantago major subsp. major - Grote weegbree (zowel met groenachtig als met roodachtig blad)

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wechbre (Groote), Wechbre (Roode)
 • 1616 Latijn: Plantago maior [107]
 • 1554/1557: Plantago, Plantago maior, Plantago rubra, Plantain, Plantain (grand), Schaffzungen, Wechbree, Wechbree (groot), Wechbree (roode), Wegrich, Wegrich (roter)

Overzicht Plantago major subsp. major op deze site

Alle foto's van Plantago major subsp. major op internet

Plantago major subsp. major bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago major subsp. major in Plantago PlantIndex

2  

Plantago major var. -

 • 1644 Vlaams: Wechbre (Dobbel), Wechbre (Groote) met menighvuldighe kleyne aderkens
 • 1616 Latijn: Plantaginis maioris spica multiplex [107]

Overzicht Plantago major var. op deze site

Alle foto's van Plantago major var. op internet

Plantago major var. bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Plantago major var. -

 • 1644 Vlaams: Wechbre (Roose-)
 • 1616 Latijn: (Plantago rosea)

Overzicht Plantago major var. op deze site

Alle foto's van Plantago major var. op internet

Plantago major var. bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

4  

Plantago maritima - Zeeweegbree

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wechbre met smalle bladeren
 • 1616 Latijn: Plantago angustifolia [108]
 • 1554/1557: Plantago, Plantago marina, Plantain, Plantain de mer, Schaffzungen, Wechbree, Wegrich, Zeewechbree

Overzicht Plantago maritima op deze site

Alle foto's van Plantago maritima op internet

Plantago maritima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago maritima in Plantago PlantIndex

5  

Plantago media - Ruige weegbree

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wechbre (Middel-)
 • 1616 Latijn: Plantago media [107]
 • 1554/1557: Plantago, Plantago media, Plantain, Plantain (moien), Schaffzungen, Wechbree, Wechbree (breet), Wegrich, Wegrich (breyter), Wegrich (Mittel-)

Overzicht Plantago media op deze site

Alle foto's van Plantago media op internet

Plantago media bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago media in Plantago PlantIndex

6  

Plantago lanceolata - Smalle weegbree

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hontsribbe, Wechbre (Kleyne)
 • 1616 Latijn: Plantago minor [107]
 • 1554/1557: Hontsribbe, Lanceola, Lanceolata, Lanceole, Lanceolette, Plantago, Plantago minor, Plantain, Plantain (petit), Quinquenervia, Schaffzungen, Wechbree, Wechbree (cleyn), Wegrich, Wegrich (spitzer)

Overzicht Plantago lanceolata op deze site

Alle foto's van Plantago lanceolata op internet

Plantago lanceolata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago lanceolata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina