Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 24, bladzijde 150-152  Zie volgende pagina »

Van de eerste soorte van Herts-horen, van Serpentina ende Coronopus

1  

Plantago coronopus - Hertshoornweegbree

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Hertshoren
  • 1616 Latijn: Herba Stella sive Cornu cervinum [109]
  • 1554/1557: Corne de Cerf, Cornu cervinum, Dent au chien, Herba stellae, Herbe de la comtesse, Hertshoren, Kräenfusz, Pes cornicis, Pied de corneille bastard, Pseudocoronopus, Stellaria

Overzicht Plantago coronopus op deze site

Alle foto's van Plantago coronopus op internet

Plantago coronopus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Plantago coronopus in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Serpentina van Matthiolus
  • 1616 Latijn: Serpentina Matthioli [109]
3  

 

  • 1644 Vlaams: Hertshoren (Alderkleynste)
  • 1616 Latijn: (Serpentina omnium minima)
4  

 

  • 1644 Vlaams: Coronopus uyt den ouden Grieckschen boeck vanden Keyser Maximiliaen, Crayenvoet
  • 1616 Latijn: Coronopus ex codice Caesareo [109]

^Naar het begin van deze pagina