Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 30, bladzijde 157-159  Zie volgende pagina »

Van Herniaria oft Duysent-koren ende van Knawel 

1  

Herniaria glabra - kaal breukkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Duysentkoren
  • 1616 Latijn: Herniaria [114]

Overzicht Herniaria glabra op deze site

Alle foto's van Herniaria glabra op internet

Herniaria glabra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Herniaria glabra in Plantago PlantIndex

2  

Scleranthus annuus subsp. annuus - Eenjarige hardbloem

  • 1644 Vlaams: Knawel
  • 1616 Latijn: Knawel [115]
  • 1554/1557: Knawel, Polygonum tertium, Proserpinaca, Renouée, Renouée (Tierce espece de), Sanguinalis, Sanguinaria

Overzicht Scleranthus annuus subsp. annuusop deze site

Alle foto's van Scleranthus annuus subsp. annuusop internet

Scleranthus annuus subsp. annuusbij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scleranthus annuus subsp. annuusin Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina