Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 1, bladzijde 165-170   Zie volgende pagina »

Van de Sterck-rieckende Ruyte

1  

Ruta graveolens - Wijnruit

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Ruyte (Tamme), Wijn-Ruyte (Hof-) met stercken reuck
  • 1616 Latijn: Ruta graveolens hortensis [119]
  • 1554/1557: Eriphion, Peganon, Rauten (Wein-), Rauten (zam), Rue de iardin, Ruta, Ruta hortensis, Rutha, Ruyte (tamme), Wynruyte

Overzicht Ruta graveolens op deze site

Alle foto's van Ruta graveolens op internet

Ruta graveolens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ruta graveolens in Plantago PlantIndex

2  

Ruta montana - Bergwijnruit

  • 1644 Vlaams: Ruyte (Bergh-), Ruyte (Wilde) met stercken reuck
  • 1616 Latijn: Ruta silvestris graveolens [119]
  • 1554/1557: Eriphion, Harmel, Peganon, Rauten (Wald-), Rue sauvage, Ruta, Ruta sylvestris, Ruyte (wilde), Viperalis

Overzicht Ruta montana op deze site

Alle foto's van Ruta montana op internet

Ruta montana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ruta montana in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Ruyte (Alderkleynste Wilde)
  • 1616 Latijn: Ruta silvestris minima [120]
4  

 

  • 1644 Vlaams: Ruyte (Bergh-) van Clusius

^Naar het begin van deze pagina