Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 3, bladzijde 171-175  Zie volgende pagina »

Van de Scabieuse ende haer soorten; ende oock van de Stoebe 

1  

Peganum harmala - Syrische wijnruit

 • 1644 Vlaams: Harmala
 • 1616 Latijn: Harmala [121]

Overzicht Peganum harmala op deze site

Alle foto's van Peganum harmala op internet

Peganum harmala bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Peganum harmala in Plantago PlantIndex

2  

Knautia arvensis - Beemdkroon

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Scabieuse (Ghemeyne oft Groote)
 • 1616 Latijn: Scabiosa vulgaris maior [122]
 • 1554/1557: Apostemkraut, Grindtkraut, Pestemkraut, Psora, Scabieuse, Scabiosa communis, Scabiose

Overzicht Knautia arvensis op deze site

Alle foto's van Knautia arvensis op internet

Knautia arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Knautia arvensis in Plantago PlantIndex

3  

Jasione montana - Zandblauwtje

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Scabieuse (Kleyne)
 • 1616 Latijn: Scabiosa minor [122]
 • 1554/1557: Scabieuse (petite), Scabiosa minor

Overzicht Jasione montana op deze site

Alle foto's van Jasione montana op internet

Jasione montana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Jasione montana in Plantago PlantIndex

4  

Scabiosa columbaria - Duifkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Scabieuse (Schaeps-)
 • 1616 Latijn: Scabiosa media [122]
 • 1554/1557: Scabieuse de brebis, Scabiosa tertium genus, Scabiose (Schaeps-)

Overzicht Scabiosa columbaria op deze site

Alle foto's van Scabiosa columbaria op internet

Scabiosa columbaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scabiosa columbaria in Plantago PlantIndex

5  
Scabiosa stellata - sterscabiosa
 • 1644 Vlaams: Scabieuse (Vremde)
 • 1616 Latijn: Scabiosa peregrina [122]

Overzicht Scabiosa stellata op deze site

Alle foto's van Scabiosa stellata op internet

Scabiosa stellata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scabiosa stellata in Plantago PlantIndex

6  

 

 • 1644 Vlaams: Stoebe
 • 1616 Latijn: Stoebe ex codice Caesareo [123]

^Naar het begin van deze pagina