Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 6, bladzijde 177-179  Zie volgende pagina »

Van de andere soorten van Afyllanthes 

1  
 
  • 1644 Vlaams: Afyllanthes (Tweede) met doornachtighe knopkens
  • 1616 Latijn: Aphyllanthes alterum [125]
2  
 
  • 1644 Vlaams: Afyllanthes (Derde) met witachtighe seer doorsneden bladeren
  • 1616 Latijn: Aphyllanthes tertium [125]
3  
 
  • 1644 Vlaams: Afyllanthes (Vierde) met silver-verwighe knoppen
  • 1616 Latijn: Aphyllanthes quartum [125]
4  
 
  • 1644 Vlaams: Sphaeritis
  • 1616 Latijn: Sphaeritis ex codice Caesareo [126]

^Naar het begin van deze pagina