Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 8, bladzijde 181-183  Zie volgende pagina »

Van Groot Sedum oft Sempervivum ende van Donderbaert 

1  

Sempervivum arboreum - groot donderblad

  • 1644 Vlaams: Sedum (Boomachtigh), Sedum (Eerste Groot), Sempervivum (Groot)
  • 1616 Latijn: Sempervivum sive Sedum arborescens maius [127]

Overzicht Sempervivum arboreum op deze site

Alle foto's van Sempervivum arboreum op internet

Sempervivum arboreum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sempervivum arboreum in Plantago PlantIndex

2  

Sempervivum tectorum - Donderblad

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Donderbaert, Huysloock, Sedum (Tweede Groot)
  • 1616 Latijn: Sempervivum maius alterum sive Iovis barba [127]
  • 1554/1557: Barba Iovis, Donderbaert, Donderbaert (grosz), Hauswurtz, Iourbarbe (grande), Sedum magnum, Sempervivum magnum, Sempervivum maius, Vitalis

Overzicht Sempervivum tectorum op deze site

Alle foto's van Sempervivum tectorum op internet

Sempervivum tectorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sempervivum tectorum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina