Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 11, bladzijde 186-188   Zie volgende pagina »

Van de soorten van Telephium ende Smeer-wortel

1  

Sedum telephium subsp. maximum - (Bleke) Hemelsleutel

Foto Luc Regniers
  • 1644 Vlaams: Smeerwortel (Spaensche), Telephium (Eerste)
  • 1616 Latijn: Telephium primum [130]

Overzicht Sedum telephium subsp. maximum op deze site

Alle foto's van Sedum telephium subsp. maximum op internet

Sedum telephium subsp. maximum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum telephium subsp. maximum in Plantago PlantIndex

2  

Sedum telephium subsp. telephium - (Gewone) Hemelsleutel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Hemelsleutel, Smeerwortel, Telephium (Tweede)
  • 1616 Latijn: Telephium alterum sive Crassula [130]
  • 1554/1557: Chicotrin, Crassula maior, Faba crassa, Fabaria, Fotzwein, Fotzzwang, Knabenkraut, Orpin, Smeerwortel, Wondencruyt, Wundkraut

Overzicht Sedum telephium subsp. telephium op deze site

Alle foto's van Sedum telephium subsp. telephium op internet

Sedum telephium subsp. telephium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum telephium subsp. telephium in Plantago PlantIndex

3  

Sedum anacampseros - liefdesvetkruid

  • 1644 Vlaams: Telephium (Derde) die altijdt groen blijft)
  • 1616 Latijn: Telephium tertium [130]

Overzicht Sedum anacampseros op deze site

Alle foto's van Sedum anacampseros op internet

Sedum anacampseros bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum anacampseros in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina