Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 12, bladzijde 188-190  Zie volgende pagina »

Van Navel-cruydt oft Cotyledon 

1  

Umbilicus rupestris - Rotsnavelkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Navelcruydt
  • 1616 Latijn: Cotyledon [131]
  • 1554/1557: Acetabulum, Cotyledon, Cotyledon vera, Herba Coxendicum, Navelcruyt, Nombril de Venus (vray), Scatum cellus, Scatum coeli, Umbilicus Veneris

Overzicht Umbilicus rupestris op deze site

Alle foto's van Umbilicus rupestris op internet

Umbilicus rupestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Umbilicus rupestris in Plantago PlantIndex

2  

Saxifraga cotyledon - pluimsteenbreek

  • 1644 Vlaams: Navelcruydt (Tweede)
  • 1616 Latijn: Cotyledon altera [131]
  • 1554/1557: Acetabulum alterum, Cotyledon altera, Cymbalium, Navelcruyt (tweede), Nombril de Venus (petit), Umbilicus Veneris alter

Overzicht Saxifraga cotyledon op deze site

Alle foto's van Saxifraga cotyledon op internet

Saxifraga cotyledon bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Saxifraga cotyledon in Plantago PlantIndex

3  

Saxifraga rosacea

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Navelcruydt (Derde), Sedum (Gheschaert oft ghekertelt)
  • 1616 Latijn: Sedum serratum [132]

Overzicht Saxifraga rosacea op deze site

Alle foto's van Saxifraga rosacea op internet

Saxifraga rosacea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Saxifraga rosacea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina