Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 13, bladzijde 190-191  Zie volgende pagina »

Van Water-Navel-cruydt 

1  

Hydrocotyle vulgaris - Gewone waternavel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Navelcruydt (Water-)
  • 1616 Latijn: Cotyledon palustris [133]
  • 1554/1557: Cotyledon aquatica, Nombril d'eauë, Nombril de Venus aquatique, Penninckcruyt, Waternavelcruyt

Overzicht Hydrocotyle vulgaris op deze site

Alle foto's van Hydrocotyle vulgaris op internet

Hydrocotyle vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hydrocotyle vulgaris in Plantago PlantIndex

2  

Androsace maxima

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Androsace altera Matthioli

Overzicht Androsace maxima op deze site

Alle foto's van Androsace maxima op internet

Androsace maxima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Androsace maxima in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina