Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 15, bladzijde 192-194  Zie volgende pagina »

Van Wael-wortel oft Groot Symphytum 

1  

Symphytum officinale - Gewone smeerwortel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Waelwortel
  • 1616 Latijn: Symphytum magnum [134]
  • 1554/1557: Beinwel (grosz), Consolida maior, Consyre, Schantzwurtz, Schmerwurtz, Schwartzwurtz, Solidago, Symphytum magnum, Waelwortel, Walwurtz

Overzicht Symphytum officinale op deze site

Alle foto's van Symphytum officinale op internet

Symphytum officinale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Symphytum officinale in Plantago PlantIndex

2  

Symphytum tuberosum - smeerwortel

  • 1644 Vlaams: Waelwortel (Knobbelachtighe)
  • 1616 Latijn: Symphytum tuberosum [134]

Overzicht Symphytum tuberosum op deze site

Alle foto's van Symphytum tuberosum op internet

Symphytum tuberosum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Symphytum tuberosum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina