Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 21, bladzijde 201-202   Zie volgende pagina »

Van Adders-tonghe oft Ophioglossum, anders Speer-kruydt gheheeten

1  

Ophioglossum vulgatum - Addertong

  • 1644 Vlaams: Adderstonghe, Speercruydt (Ons Heeren)
  • 1616 Latijn: Ophioglossum
  • 1554/1557: Lancea Christi, Langue de serpent, Lingua, Lingua serpentis, Linguace, Lingulace, Lucciola, Natertonghesken, Naterzunglin, Ons Heeren speercruyt, Ophioglosson

Overzicht Ophioglossum vulgatum op deze site

Alle foto's van Ophioglossum vulgatum op internet

Ophioglossum vulgatum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophioglossum vulgatum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina