Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 25, bladzijde 205-207  Zie volgende pagina »

Van Heydensch Wondt-cruydt ende Herba Doria 

1  

Senecio sarracenicus - Rivierkruiskruid

  • 1644 Vlaams: Wondtcruydt (Heydensch)
  • 1616 Latijn: Solidago Saracenica
  • 1554/1557: Consolida Sarracenica, Consoulde Sarrasine, Heidnisch wundkraut, Herba fortis, Solidago Sarracenica, Wondtcruyt (heydensch), Wundkraut (heidnisch)

Overzicht Senecio sarracenicus op deze site

Alle foto's van Senecio sarracenicus op internet

Senecio sarracenicus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Senecio sarracenicus in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Herba Doria
  • 1616 Latijn: Herba Doria

^Naar het begin van deze pagina