Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 27, bladzijde 208-211  Zie volgende pagina »

Van Wolle-cruydt oft Verbascum 

1  

Verbascum thapsus - Koningskaars

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Wit) met breeder bladeren
 • 1616 Latijn: Verbascum latius
 • 1554/1557: Bouillon, Bouillon blanc femelle à fleurs iaulnes, Brenkraut, Candela regis, Candelaria, Himelkraut, Kertzenkraut, Kunnigskertz, Lunaria, Lychnitis, Phlomos, Pycnitis, Tapsus barbatus, Tortsecruyt, Unholdenkertz, Verbascum, Verbascum album foemina luteo flore, Wollebladeren, Wullkraut

Overzicht Verbascum thapsus op deze site

Alle foto's van Verbascum thapsus op internet

Verbascum thapsus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum thapsus in Plantago PlantIndex

2  

Verbascum densiflorum - stalkaars

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Wit) met smaller bladeren
 • 1616 Latijn: Verbascum angustius
 • 1554/1557: Bouillon, Bouillon blanc masle, Brenkraut, Candela regis, Candelaria, Himelkraut, Kertzenkraut, Kunnigskertz, Lunaria, Lychnitis, Phlomos, Pycnitis, Tapsus barbatus, Tortsecruyt, Unholdenkertz, Verbascum, Verbascum album mas, Wollebladeren, Wullkraut

Overzicht Verbascum densiflorum op deze site

Alle foto's van Verbascum densiflorum op internet

Verbascum densiflorum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum densiflorum in Plantago PlantIndex

3  

Verbascum nigrum - Zwarte toorts

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Swart)
 • 1616 Latijn: Verbacum nigrum
 • 1554/1557: Bouillon, Bouillon noir, Brenkraut, Candela regis, Candelaria, Himelkraut, Kertzenkraut, Kunnigskertz, Lunaria, Lychnitis, Phlomos, Pycnitis, Tapsus barbatus, Tortsecruyt, Unholdenkertz, Verbascum, Verbascum nigrum, Wollebladeren, Wullkraut

Overzicht Verbascum nigrum op deze site

Alle foto's van Verbascum nigrum op internet

Verbascum nigrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum nigrum in Plantago PlantIndex

4  
Verbascum ...
 • (?)
 • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Wit), aldergrootste met geele bloemen
5  

Verbascum lychnitis - Melige toorts

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Wit), aldergrootste met witte bloemen
 • 1616 Latijn:
 • 1554/1557: Bouillon, Bouillon blanc femelle à fleur blanche, Brenkraut, Candela regis, Candelaria, Himelkraut, Kertzenkraut, Kunnigskertz, Lunaria, Lychnitis, Phlomos, Pycnitis, Tapsus barbatus, Tortsecruyt, Unholdenkertz, Verbascum, Verbascum album foemina albo flore, Wollebladeren, Wullkraut

Overzicht Verbascum lychnitis op deze site

Alle foto's van Verbascum lychnitis op internet

Verbascum lychnitis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum lychnitis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina