Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 29, bladzijde 212-214  Zie volgende pagina »

Van Wilt Wolle-cruydt 

1  

Phlomis lychnitis

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Eerste Wilt)
  • 1616 Latijn: Verbascum silvestre
  • 1554/1557: Bouillon, Bouillon sauvage, Brenkraut, Candela regis, Candelaria, Himelkraut, Kertzenkraut, Kunnigskertz, Lunaria, Lychnitis, Phlomos, Pycnitis, Tapsus barbatus, Tortsecruyt, Unholdenkertz, Verbascum, Verbascum sylvestre, Wollebladeren, Wullkraut

Overzicht Phlomis lychnitis op deze site

Alle foto's van Phlomis lychnitis op internet

Phlomis lychnitis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phlomis lychnitis in Plantago PlantIndex

2  

Phlomis fruticosa

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Tweede Wilt)
  • 1616 Latijn: Verbascum silvestre alterum

Overzicht Phlomis fruticosa op deze site

Alle foto's van Phlomis fruticosa op internet

Phlomis fruticosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phlomis fruticosa in Plantago PlantIndex

3  

Phlomis tuberosa

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Wollecruydt (Derde Wilt)
  • 1616 Latijn: Verbascum silvestre tertium

Overzicht Phlomis tuberosa op deze site

Alle foto's van Phlomis tuberosa op internet

Phlomis tuberosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phlomis tuberosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina