Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 30, bladzijde 214-216  Zie volgende pagina »

Van Sleutel-bloemen oft Primula Veris, anders Witte Betonie

1  

Primula veris - Gulden sleutelbloem

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Hemelsleutel, Peeterscruydt (Sint), Sleutelbloemen (Groote)
 • 1616 Latijn: Primula veris maior
 • 1554/1557: Artheticae, Bouillon (petit), Bouillon bien flairant (petit), Coquu, Herba Sancti Petri, Herbae paralysis, Himelschlussel, Phlomides, Primula veris, Sant Peterskraut, Schlusselblumen, Schlusselblumen (geel), Schlusselblumen (wolrieckende), Sint Peeters cruyt, Sluetelbloemen, Sluetelbloemen (welrieckende), Verbascula, Verbasculum odoratum

Overzicht Primula veris op deze site

Alle foto's van Primula veris op internet

Primula veris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Primula veris in Plantago PlantIndex

2  

Primula elatior - Slanke sleutelbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Betonie (Witte), Sleutelbloemen (Witte)
 • 1616 Latijn: Primula veris maior
 • 1554/1557: Artheticae, Betonie (witte), Bouillon (petit), Bouillon blanc (petit), Herba Paralysis, Herbae paralysis, Himelschlussel (weis), Phlomides, Primula veris, Schlusselblumen, Schlusselblumen (wild), Sluetelbloemen, Sluetelbloemen (witte), Verbascula, Verbasculum album

Overzicht Primula elatior op deze site

Alle foto's van Primula elatior op internet

Primula elatior bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Primula elatior in Plantago PlantIndex

3  

Primula vulgaris - Stengelloze sleutelbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Betonie (Kleyne Witte), Sleutelbloemen (Kleyne)
 • 1616 Latijn: Primula veris minor
 • 1554/1557: Artheticae, Betonie (cleyne witte), Bouillon (petit), Bouillon (Tiers petit), Herbae paralysis, Phlomides, Primula veris, Primula veris minor, Schlusselblumen, Sluetelbloemen, Sluetelbloemen (cleyn), Sluetelbloemen (enkel), Verbascula, Verbasculum minus

Overzicht Primula vulgaris op deze site

Alle foto's van Primula vulgaris op internet

Primula vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Primula vulgaris in Plantago PlantIndex

4  

Primula farinosa - melige sleutelbloem

 • 1644 Vlaams: Sleutelbloemen (Roode)
 • 1616 Latijn: (Primula veris rubro flore)

Overzicht Primula farinosa op deze site

Alle foto's van Primula farinosa op internet

Primula farinosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Primula farinosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina