Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 35, bladzijde 223-226  Zie volgende pagina »

Van de Heete oft Brandende Neetelen 

1  

Urtica pilulifera - Gave brandnetel (Roomse netel)

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Netelen (Heete) (Eerste groote oft Roomsche)
  • 1616 Latijn: Urtica urens prior
  • 1554/1557: Netelen (Roomsche), Ortie griesche, Ortie romaine, Urtica mas, Urtica Romana, Urtica sylvestris, Welschnessel

Overzicht Urtica pilulifera op deze site

Alle foto's van Urtica pilulifera op internet

Urtica pilulifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Urtica pilulifera in Plantago PlantIndex

2  

Urtica urens - Kleine brandnetel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Netelen (Heete) (Derde oft Cleyne)
  • 1616 Latijn: Urtica urens minima
  • 1554/1557: Brennessel, Cania, Habernessel, Ortie (petite), Netelen (heete), Urtica minor

Overzicht Urtica urens op deze site

Alle foto's van Urtica urens op internet

Urtica urens bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Urtica urens in Plantago PlantIndex

3  

Urtica dioica - Grote brandnetel

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Netelen (Heete) (Tweede Groote), Netel Wijfken
  • 1616 Latijn: Urtica urens altera
  • 1554/1557: Heyternessel, Ortie (grande), Netelen (groote), Urtica communis, Urtica foemina, Urtica maior

Overzicht Urtica dioica op deze site

Alle foto's van Urtica dioica op internet

Urtica dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Urtica dioica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina