Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 1 Boek 5,

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Ruta graveolens Wijnruit Ruyte (Tamme), Wijn-Ruyte (Hof) met stercken reuck Deel 1 Boek 5, 1
Ruta montana Bergwijnruit Ruyte (Bergh), Ruyte (Wilde) met stercken reuck Deel 1 Boek 5, 1
Peganum harmala Syrische wijnruit Harmala Deel 1 Boek 5, 2
Peganum harmala Syrische wijnruit Harmala Deel 1 Boek 5, 3
Knautia arvensis Beemdkroon Scabieuse (Ghemeyne oft Groote) Deel 1 Boek 5, 3
Jasione montana Zandblauwtje Scabieuse (Kleyne) Deel 1 Boek 5, 3
Scabiosa columbaria Duifkruid Scabieuse (Schaeps) Deel 1 Boek 5, 3
Scabiosa stellata sterscabiosa Scabieuse (Vremde) Deel 1 Boek 5, 3
Succisa pratensis Blauwe knoop Duyvelsbete Deel 1 Boek 5, 4
Centaurea jacea s.l. Knoopkruid Afyllanthes, Jacea (Swarte), Materfilon Deel 1 Boek 5, 5
Teucrium scordium Moerasgamander Water-Loock Deel 1 Boek 5, 7
Sempervivum arboreum - groot donderblad Sedum (Boomachtigh), Sedum (Eerste Groot), Sempervivum (Groot) Deel 1 Boek 5, 8
Sempervivum tectorum - Donderblad Donderbaert, Huysloock, Sedum (Tweede Groot) Deel 1 Boek 5, 8
Sedum rupestre Tripmadam Donderbaert (Eerste Kleyne) Deel 1 Boek 5, 9
Sedum album Wit vetkruid Bladeloose, Donderbaert (Tweede Kleyne) Deel 1 Boek 5, 9
Sedum acre Muurpeper Muerpeper, Sempervivum (Derde) Deel 1 Boek 5, 10
Sedum telephium subsp. maximum (Bleke) Hemelsleutel Smeerwortel (Spaensche), Telephium (Eerste) Deel 1 Boek 5, 11
Sedum telephium subsp. telephium (Gewone) Hemelsleutel Hemelsleutel, Smeerwortel, Telephium (Tweede) Deel 1 Boek 5, 11
Sedum anacampseros liefdesvetkruid Telephium (Derde) die altijdt groen blijft) Deel 1 Boek 5, 11
Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid   Navelcruydt Deel 1 Boek 5, 12
Saxifraga cotyledon pluimsteenbreek Navelcruydt (Tweede) Deel 1 Boek 5, 12
Saxifraga rosacea   ? Navelcruydt (Derde), Sedum (Gheschaert oft ghekertelt) Deel 1 Boek 5, 12
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel Navelcruydt (Water) Deel 1 Boek 5, 13
Androsace maxima   ? Androsace altera Matthioli Deel 1 Boek 5, 13
Descurainia sophia Sofiekruid Fiecruydt Deel 1 Boek 5, 14
Symphytum officinale Gewone smeerwortel Waelwortel Deel 1 Boek 5, 15
Symphytum tuberosum - smeerwortel Waelwortel (Knobbelachtighe) Deel 1 Boek 5, 15
Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid Longercruydt, Melckcruydt (Onser Vrouwen) Deel 1 Boek 5, 16
Ajuga reptans Kruipend zenegroen Ingroen, Senegroen Deel 1 Boek 5, 17
Prunella vulgaris Gewone brunel Bruynelle Deel 1 Boek 5, 18
Prunella laciniata witte brunel Bruynelle (Ander ghedaente) Deel 1 Boek 5, 18
Geum urbanum Geel nagelkruid Caryofyllate Deel 1 Boek 5, 19
Parageum montanum   ? Caryofyllate (Bergh-) Deel 1 Boek 5, 19
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen Wintergroen Deel 1 Boek 5, 20
Ophioglossum vulgatum Addertong Adderstonghe, Speercruydt (Ons Heeren) Deel 1 Boek 5, 21
Botrychium lunaria - Gelobde maanvaren Maencruydt (Kleyn) Deel 1 Boek 5, 22
Sanicula europaea Heelkruid Sanikel Deel 1 Boek 5, 23
Alchemilla acutiloba Spitslobbige vrouwenmantel Synnauw, Vrouwenmantel (Onser) Deel 1 Boek 5, 24
Senecio sarracenicus Rivierkruiskruid Wondtcruydt (Heydensch) Deel 1 Boek 5, 25
Solidago virgaurea Echte guldenroede Guldenroede (Ghemeyne) Deel 1 Boek 5, 26
Verbascum thapsus Koningskaars Wollecruydt (Wit) met breeder bladeren Deel 1 Boek 5, 27
Verbascum densiflorum stalkaars Wollecruydt (Wit) met smaller bladeren Deel 1 Boek 5, 27
Verbascum nigrum Zwarte toorts Wollecruydt (Swart) Deel 1 Boek 5, 27
Verbascum ...   ? Wollecruydt (Wit), aldergrootste met geele bloemen Deel 1 Boek 5, 27
Verbascum lychnitis Melige toorts Wollecruydt (Wit), aldergrootste met witte bloemen Deel 1 Boek 5, 27
Verbascum blattaria Mottenkruid Mottencruydt Deel 1 Boek 5, 28
Verbascum phoeniceum paarse toorts Mottencruydt (Ander ghedaente van) Deel 1 Boek 5, 28
Phlomis lychnitis   ? Wollecruydt (Eerste Wilt) Deel 1 Boek 5, 29
Phlomis fruticosa   ? Wollecruydt (Tweede Wilt) Deel 1 Boek 5, 29
Phlomis tuberosa   ? Wollecruydt (Derde Wilt) Deel 1 Boek 5, 29
Primula veris Gulden sleutelbloem Hemelsleutel, Peeterscruydt (Sint), Sleutelbloemen (Groote) Deel 1 Boek 5, 30
Primula elatior Slanke sleutelbloem Betonie (Witte), Sleutelbloemen (Witte) Deel 1 Boek 5, 30
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem Betonie (Kleyne Witte), Sleutelbloemen (Kleyne) Deel 1 Boek 5, 30
Primula farinosa melige sleutelbloem Sleutelbloemen (Roode) Deel 1 Boek 5, 30
Primula auriculata -   Beerenoor Deel 1 Boek 5, 31
Salvia aethiopis Hongaarse zilversalie Aethiopis Deel 1 Boek 5, 32
Verbena officinalis IJzerhard IJsercruydt (Recht op staende), IJsercruydt Manneken, IJserhart Deel 1 Boek 5, 34
Verbena supina Liggend ijzerhard IJsercruydt (Ligghende), IJsercruydt Wijfken Deel 1 Boek 5, 34
Urtica pilulifera Gave brandnetel (Roomse netel) Netelen (Heete) (Eerste groote oft Roomsche) Deel 1 Boek 5, 35
Urtica urens Kleine brandnetel Netelen (Heete) (Derde oft Cleyne) Deel 1 Boek 5, 35
Urtica dioica Grote brandnetel Netelen (Heete) (Tweede Groote), Netel Wijfken Deel 1 Boek 5, 35
Lamium purpureum Paarse dovenetel Netelen (Doove) (Tweede oft Stinckende) Deel 1 Boek 5, 36
Lamiastrum galeobdolon  Gele dovenetel ? Netelen (Doove) met geele bloemen Deel 1 Boek 5, 36
Lamium album Witte dovenetel Netelen (Doove) (Eerste) Deel 1 Boek 5, 36
Galeopsis speciosa Dauwnetel ? Netelen (Doove) (Vierde) Deel 1 Boek 5, 36

^Naar het begin van deze pagina