Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam ?

Alle foto's van

Overzicht Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk Plantago PlantIndex
Aceras anthropophorum       Poppenorchis Hondtskullekens (Vijfde soorte) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Achillea ageratum       Tuinbertram Balseme (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 9, 27  
Acorus calamus       Kalmoes Acorus, Lisch met welrieckende bladen Cruydt-boeck 2, 8, 7  
Adonis annua       Herfstadonis Bruynettekens Cruydt-boeck 2, 8, 18  
Adonis vernalis       Voorjaarsadonis Koe-ooghe der ouders, Rundtsooghe Cruydt-boeck 2, 8, 19  
Aegopodium podagraria       Zevenblad Flercijncruydt, Geeraerdt(scruydt) Cruydt-boeck 2, 10, 25  
Agrostemma githago       Bolderik Koorenroosen, Neghelbloemen Cruydt-boeck 2, 6, 17  
Amaranthus caudatus       Kattenstaart-amarant Floeweelbloemen met wat bleecker oft verstorven roode aderen Cruydt-boeck 2, 6, 27  
Ammi majus       Groot akkerscherm Ammi (Ghemeyn oft Groot) Cruydt-boeck 2, 10, 6  
Anacamptis pyramidalis       Hondskruid Hondtskullekens (Derde soorte) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Anarrhinum bellidifolium         Linaria (Derde), Vlas (Wildt) met welrieckende bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 26  
Anethum graveolens       Dille Dille Cruydt-boeck 2, 10, 2  
Angelica archangelica       Grote engelwortel Angelica (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 2, 10, 24  
Angelica sylvestris       Gewone engelwortel Angelica (Wilde oft Kleyne) Cruydt-boeck 2, 10, 24  
Anthemis cotula       Stinkende kamille Camille (Stinckende), Paddebloemen Cruydt-boeck 2, 8, 16  
Anthemis tinctoria       Gele kamille Strijckbloemen Cruydt-boeck 2, 8, 16  
Antirrhinum majus       Grote leeuwenbek Orant (Groot) Cruydt-boeck 2, 6, 24  
Aquilegia vulgaris       Wilde akelei Akeleyen (Ghemeyne oft Enckele) Cruydt-boeck 2, 6, 23  
Arnica montana       Valkruid Vokelaer met breede bladeren, Woudtbloeme Cruydt-boeck 2, 8, 21  
Asphodeline lutea       Gele affodil Affodillen (Geele) Cruydt-boeck 2, 7, 10  
Asphodelus albus       Witte affodil Affodillen (Groote Witte), Asphodelus (Grooten) Cruydt-boeck 2, 7, 9  
Asphodelus fistulosus         Affodillen (Kleyne Witte) Cruydt-boeck 2, 7, 9  
Aster amellus       Bergaster Sterrecruydt met peersche bloemen Cruydt-boeck 2, 8, 24  
Athamanta cretensis       Kretenzische beerwortel (Candische beerwortel, Athamanta) Beerwortel Cruydt-boeck 2, 10, 9  
Ballota pseudodictamnus       Kretenzische ballote Dictamnum (Valsch), Diptam (Valsch) Cruydt-boeck 2, 9, 14  
Bellis perennis       Madeliefje (wilde soort) Kerssouwen, Madelieven (Wilde) Cruydt-boeck 2, 8, 23  
Bellis perennis       Madeliefje (gevuldbloemig) Madelieven (Tamme oft Dobbele) Cruydt-boeck 2, 8, 23  
Bifora testiculata ?       Coriander (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 2, 10, 7  
Bupleurum fruticosum         Seseli van Ethiopien (Heesterachtigh oft Boomachtigh) Cruydt-boeck 2, 10, 18  
Calendula officinalis       Goudsbloem Goudtbloemen Cruydt-boeck 2, 8, 11  
Campanula glomerata       Kluwenklokje Halscruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 2, 6, 9  
Campanula medium       Mariëtteklokje Mariettes Cruydt-boeck 2, 6, 8  
Campanula persicifolia       Prachtklokje Clockskens (Middelbaere) Cruydt-boeck 2, 6, 10  
Campanula pyramidalis       Piramideklokje Belvedere met blauwe bloemen, Clockskens (Groote oft Grootste) Cruydt-boeck 2, 6, 10  
Campanula rapunculoides       Akkerklokje Raponce met aders-wijse bloemen, Raponcelen (Vossensteert) Cruydt-boeck 2, 6, 9  
Campanula rapunculus       Rapunzelklokje Raponce Cruydt-boeck 2, 6, 9  
Campanula rotundifolia       Grasklokje Clockskens (Kleyne oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 6, 10  
Campanula trachelium       Ruig klokje Halscruydt (Groot) Cruydt-boeck 2, 6, 9  
Cardamine bulbifera       Bolletjeskers Dentaria (Eerste), Violiere (Eerste Korael) Cruydt-boeck 2, 6, 7  
Cardamine heptaphylla       Geveerd tandkruid Dentaria (Tweede), Violiere (Tweede Korael) Cruydt-boeck 2, 6, 7  
Carum carvi       Karwij Carwi, Comijn (Witte) Cruydt-boeck 2, 10, 4  
Celosia argentea ?       Flouweelbloemen met purpure bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 27  
Centaurea cyanus       Korenbloem Korenbloemen, Rogghebloemen Cruydt-boeck 2, 8, 8  
Centaurea montana       Bergcentaurie Korenbloemen (Groote oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 8, 8  
Centaurea scabiosa -       Ggrote centaurie Korenbloemen (Roode oft Bastaert) Cruydt-boeck 2, 8, 8  
Chamaemelum nobile Roomse kamille         Camille (Roomsche oft Welrieckende) Cruydt-boeck 2, 8, 17  
Chrysanthemum segetum       Ganzenbloem, gele Gansebloemen (Geele), Vokelaer Cruydt-boeck 2, 8, 20  
Chrysosplenium oppositifolium       Paarbladig goudveil Steenbreeck (Gulde) Cruydt-boeck 2, 10, 22  
Cistus albidus ?     Cistusroos (Zonneroosje) (wit) Cistus Wijfken (met sijne Hypocistis) Cruydt-boeck 2, 6, 29  
Cistus helianthemum ?       Cistus (Kleynen), Ysop Heyden) Cruydt-boeck 2, 6, 31  
Cistus incanus ?     Cistusroos (Zonneroosje) (rood, paars, blauw) Cistus Manneken Cruydt-boeck 2, 6, 29  
Cistus ladanifer       Cistusroos (Ladanumcistus) Cistus Ledon, Ledon Cruydt-boeck 2, 6, 30  
Clinopodium acinos       Kleine steentijm Basilicom (Wildt) Cruydt-boeck 2, 9, 12  
Clinopodium vulgare       Borstelkrans Marum (Ghemeyn) Cruydt-boeck 2, 9, 3  
Consolida ajacis       Valse ridderspoor Riddersspooren (Tamme) Cruydt-boeck 2, 8, 9  
Consolida regalis       Wilde ridderspoor Riddersspooren (Wilden) Cruydt-boeck 2, 8, 9  
Convallaria majalis       Lelietje-van-dalen Lelikens van den dale, Mey(en)bloemkens Cruydt-boeck 2, 7, 8  
Coriandrum sativum       Koriander Coriander Cruydt-boeck 2, 10, 7  
Crocus sativus       Saffraankrokus Saffraen(cruydt) Cruydt-boeck 2, 7, 15  
Cuminum cyminum       Komijn Comijn (Ghemeynen oft Tammen) Cruydt-boeck 2, 10, 5  
Cypripedium calceolus       Vrouwenschoentje Marienschoen, Papenschoen, Vrouwenschoen (Onser) Cruydt-boeck 2, 6, 22  
Cytinus hypocistis       Gele hypocist Hypocistis Cruydt-boeck 2, 6, 29  
Dactylorhiza ?       Handekenscruydt (Kleyn oft Welrieckende) Cruydt-boeck 2, 7, 31  
Dactylorhiza ?       Handekenscruydt (Derde Groot) met spitse bladerkens tusschen de bloemen Cruydt-boeck 2, 7, 31  
Dactylorhiza incarnata       Vleeskleurige orchis Handekenscruydt (Eerste Groot) Manneken Cruydt-boeck 2, 7, 31  
Dactylorhiza maculata subsp. maculata       Gevlekte orchis Handekenscruydt (Tweede Groot) Wijfken Cruydt-boeck 2, 7, 31  
Dianthus armeria ?     Ruige anjer Keykens (Tweede soorte) met breeder bladeren Cruydt-boeck 2, 6, 19  
Dianthus carthusianorum       Kartuizer anjer Keykens (Ghemeyne), Tuylkensbloemen (Ghemeyne) Cruydt-boeck 2, 6, 19  
Dianthus caryophyllus       Tuinanjer Ginoffelsbloemen (Groote), Groffelsbloemen Cruydt-boeck 2, 6, 18  
Dianthus superbus       Prachtanjer Ginoffelen (Kleyne), Pluymkens Cruydt-boeck 2, 6, 18  
Dictamnus albus       Vuurwerkplant Dictamnum (Oprecht), Diptam (Witten) Cruydt-boeck 2, 9, 13  
Digitalis purpurea       Vingerhoedskruid Vingherhoet(cruydt) Cruydt-boeck 2, 6, 13  
Digitalis purpurea       Gewoon vingerhoedskruid Vingherhoet(cruydt) Cruydt-boeck 2, 7, 1  
Digitalis purpurea       Gewoon vingerhoedskruid Vingherhoet(cruydt) Cruydt-boeck 2, 6, 14  
Dorema ammoniacum         Ammoniacum (gomme) Cruydt-boeck 2, 10, 27  
Erysimum cheiri       Muurbloem Violieren (Geel oft Steen) Cruydt-boeck 2, 6, 4  
Erythronium dens-canis       Hondstandje Hondtstandt Cruydt-boeck 2, 7, 6  
Ferula assafoetida       Duivelsdrek Laserpitium Cruydt-boeck 2, 10, 26  
Ferula assafoetida ?     Schijnvenkel Sagapenum (gomme) Cruydt-boeck 2, 10, 27  
Ferula communis         Ferula (Groote) Cruydt-boeck 2, 10, 27  
Ferula gummosa en andere Ferulasoorten       Galbanum Galbanum (gomme) Cruydt-boeck 2, 10, 27  
Ferula narthex ?     Schijnvenkel Magudaris Cruydt-boeck 2, 10, 26  
Ferula nodiflora       Reuzenvenkel Panaces Asclepium Cruydt-boeck 2, 10, 13  
Foeniculum vulgare       Venkel Venckel Cruydt-boeck 2, 10, 1  
Foeniculum vulgare 'Dulce'       Knolvenkel (zoete venkel) Venckel (Soete) Cruydt-boeck 2, 10, 1  
Foeniculum vulgare 'Purpureum'       Bronzen venkel Venckel (Roode) Cruydt-boeck 2, 10, 1  
Fritillaria imperialis       Keizerskroon Keysers Kroone Cruydt-boeck 2, 7, 5  
Fritillaria meleagris       Wilde kievitsbloem Fritillaria (Dambertcruydt, Kivitseyeren, Lelie met ruyten, Schaeckbertbloeme) Cruydt-boeck 2, 7, 28  
Fritillaria persica       Paarse keizerskroon Lelien van Persien Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Fritillaria pyrenaicum ?       Satyrium ( Roode) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Fritillaria pyrenaicum ?       Satyrium ( Roode) Cruydt-boeck 2, 7, 29  
Gagea lutea       Bosgeelster Aiuyn (Geelen Veldt), Ornithogalum (geel) Cruydt-boeck 2, 7, 20  
Galanthus nivalis       Sneeuwklokje Tijdeloosen (Witte) met dry bladeren) Cruydt-boeck 2, 7, 26  
Gentiana pneumonanthe       Klokjesgentiaan Clockskens (Spade), Duysentschoon, Lelikens (Blaeuw) Cruydt-boeck 2, 6, 12  
Gladiolus communis       Byzantijnse gladiool Gladiolus (Ghemeynen) Cruydt-boeck 2, 7, 12  
Gladiolus oppositiflorus ?       Gladiolus die aen beyde sijden bloeyt Cruydt-boeck 2, 7, 12  
Glaux maritima       Melkkruid Melckcruydt Cruydt-boeck 2, 8, 10  
Helianthus annuus       Gewone zonnebloem Flos solis, Sonnebloeme (Groote) Cruydt-boeck 2, 8, 22  
Helichrysum arenarium       Strobloem Elichryson Cruydt-boeck 2, 8, 25  
Helichrysum stoechas       Mediterrane strobloem Mottencruydt, Rhijnbloemen Cruydt-boeck 2, 8, 26  
Hemerocallis fulva       Bruine daglelie Lelien sonder klisters met bleeck-roode bloemen, Lelikens van eenen dagh (Andere) Cruydt-boeck 2, 7, 7  
Hemerocallis lilioasphodelus -       Gele daglelie Lelie sonder klisters met geel bloemen, Lelikens van eenen dagh Cruydt-boeck 2, 7, 7  
Heracleum mantegazzianum ?     Reuzenberenklauw Beerenklauwe (Tweede) Cruydt-boeck 2, 10, 12  
Heracleum sphondilium       Gewone berenklauw Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche) Cruydt-boeck 2, 10, 11  
Heracleum sphondilium subsp. elegans       Bergberenklauw Venckel (Ros oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 10, 1  
Hermodactylus tuberosus       Vingerknol Lisch (Knobbelachtigh) Cruydt-boeck 2, 8, 6  
Hesperis matronalis       Damastbloem Damasbloemen, Mastbloemen Cruydt-boeck 2, 6, 5  
Himantoglossum hircinum       Bokkenorchis Bockskullekens, Hasekullekens Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Hyacinthoides non-scripta       Wilde hyacint Hyacinth van Nederlandt (Ghemeynen) Cruydt-boeck 2, 7, 17  
Hyacinthus orientalis       Oosterse hyacint Hyacinth (Grooten Orientaelschen) Cruydt-boeck 2, 7, 17  
Hyacinthus serotinus ?       Hyacinth (Grooten) van den Herfst Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Hyssopus officinalis       Hyssop Hyssope, Ysop(e) (Ghemeyn) Cruydt-boeck 2, 9, 19  
Hyssopus officinalis var.         Ysop(e) aen beyde sijden bloeyende Cruydt-boeck 2, 9, 19  
Iris 'Florentina'       Florentijnse lis Lisch (Wit) Cruydt-boeck 2, 8, 1  
Iris foetidissima       Stinkende lis Lisch (Stinckende), Wandtluyscruydt Cruydt-boeck 2, 8, 4  
Iris germanica       Blauwe lis Lisch over Zee (Blauw oft Groot) Cruydt-boeck 2, 8, 1  
Iris graminea ?     Graslis Lisch (Leegh) Cruydt-boeck 2, 8, 3  
Iris pseudacorus       Gele lis Lisch (Geel oft Valsch) Cruydt-boeck 2, 8, 5  
Iris pumila       Dwerglis Lisch (Kleyn) met breede bladeren Cruydt-boeck 2, 8, 1  
Iris scorpioides ?       Lisch (Breebladigh) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14  
Iris sibirica       Siberische iris Lisch (Wildt) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 2, 8, 1  
Iris sisyrinchium ?       Seghenrijck, Sisyrinchium (Groot) Cruydt-boeck 2, 7, 13  
Iris xiphioides         Lisch (Portugaelsch) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14  
Iris xiphium         Lisch (Engelsch oft Violet-blaeuw) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14  
Lagoecia cuminoides       Wilde komijn Comijn (Wilden) Cruydt-boeck 2, 10, 5  
Laserpitium latifolium       Breedbladig laserkruid Seseli van Ethiopien (Cruydtachtigh) Cruydt-boeck 2, 10, 18  
Laserpitium siler       Berglaserkruid Seseli van Marsilien Cruydt-boeck 2, 10, 17  
Lavandula angustifolia       Echte lavendel Lavender (Kleyne), Lavender Wijfken Cruydt-boeck 2, 9, 6  
Lavandula dentata       Tandlavendel Stichas(cruydt) met ghekertelde bladeren Cruydt-boeck 2, 9, 7  
Lavandula latifolia       Breedbladige lavendel Lavender (Groote), Lavender Manneken Cruydt-boeck 2, 9, 6  
Lavandula stoechas       Kuiflavendel Stichas(cruydt) Cruydt-boeck 2, 9, 7  
Lavandula x intermedia 'Alba'       Lavendel (witbloeiende cultivar) Lavender met witte bloemen Cruydt-boeck 2, 9, 6  
Ledum palustre       Moerasrozemarijn Rosmarijn (Wilden) Cruydt-boeck 2, 9, 5  
Legousia speculum-veneris       Groot spiegelklokje Clockskens (Tweede Wilde), Vrouwen-Spieghel Cruydt-boeck 2, 6, 11  
Leucanthemum vulgare       Gewone margriet Gansbloemen, Madelieven (Groote) Cruydt-boeck 2, 8, 23  
Leucojum aestivum       Zomerklokje Tijdeloosen (Witte) met veel bloemen Cruydt-boeck 2, 7, 26  
Leucojum autumnale       Herfstklokje Tijdeloosen (Spade Witte) Cruydt-boeck 2, 7, 26  
Leucojum vernum       Lenteklokje Tijdeloosen (Witte) met ses bladeren Cruydt-boeck 2, 7, 26  
Levisticum officinale       Lavas Lavass, Lavetse Cruydt-boeck 2, 10, 16  
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum       Oranje lelie Lelien (Derde Purpure oft Roode), Martagons met klisters tusschen de bladeren oft steelen Cruydt-boeck 2, 7, 2  
Lilium bulbiferum subsp. croceum       Roggelelie Lelien (Groote Purpure oft Roode), Martagons (Groote) Cruydt-boeck 2, 7, 2  
Lilium chalcedonicum       Chalcedonische lelie Lelien (Tweede Wilde), Lelien van Constantinopelen Cruydt-boeck 2, 7, 4  
Lilium martagon       Turkse lelie Cimbalen, Lelien (Wilde), Lelikens van Calvarien, Singlen Cruydt-boeck 2, 7, 3  
Linaria purpurea       Walstroleeuwenbek Linaria (Tweede), Vlas (Wildt) met pupure bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 26  
Linaria triphylla ?       Linaria (Vierde), Linaria van Valensen, Vlas (Wildt) Cruydt-boeck 2, 6, 26  
Linaria vulgaris       Vlasbekje (Gele leeuwenbek) Linaria (Eerste), Vlas (Wildt) met geele bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 26  
Liparis loeselii ?     Groenknolorchis Tweebladt met aiuynachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 32  
Lloydia serotina ?       Narciss (Kleyne Herfst), Narcissen (Kleyne Spaede) Cruydt-boeck 2, 7, 24  
Lunaria annua       Tuinjudaspenning Paeschbloemen, Penninckbloemen (Groote) Cruydt-boeck 2, 6, 6  
Lunaria rediviva       Wilde judaspenning Pennickbloemen (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 6, 6  
Lychnis chalcedonica       Brandende liefde Bloeme van Constantinopelen Cruydt-boeck 2, 6, 20  
Lysimachia ephemerum ?       Ephemerum van Matthiolus Cruydt-boeck 2, 7, 6  
Maianthemum bifolium       Dalkruid Eenbladt Cruydt-boeck 2, 7, 8  
Malcolmia maritima       Zeeviolier Violieren (Wilde) met smalle bladeren Cruydt-boeck 2, 6, 3  
Matricaria chamomilla       Echte kamille Camille (Ghemeyne), Camomillebloemen Cruydt-boeck 2, 8, 15  
Matricaria discoidea        Schijfkamille Camille (Geele Roomsche) Cruydt-boeck 2, 8, 17  
Matthiola annua       Zomerviolier Violieren (Kleyne oft Heete) Cruydt-boeck 2, 6, 3  
Matthiola incana       Violier (Hofjesbloem) Violieren (Groote oft Stock) Cruydt-boeck 2, 6, 3  
Mentha cervina ?       Poley(e) met smalle bladeren Cruydt-boeck 2, 9, 15  
Mentha pulegium       Polei Paleye, Poley(e) Cruydt-boeck 2, 9, 15  
Meum athamanticum       Bergvenkel Beerwortel Cruydt-boeck 2, 10, 9  
Misopates orontium       Akkerleeuwenbek Orant (Wilt oft Kleyn), Phyteuma Cruydt-boeck 2, 6, 25  
Muscari atlanticum       Troshyacint Druyfkens, Hyacinth met druyfsghewijse bloemen Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Muscari botryoides       Blauwe druifjes Dipcadi oft Tipcadi van Chalcedonien, Hyacinth Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Muscari comosum       Kuifhyacint Hyacinth (Ghekransten oft Ghekroonden), Quispel Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Narcissus jonquilla       Jonquille Jonquillen (Groote), Narciss (Geele) met biesachtighe bladeren Cruydt-boeck 2, 7, 22  
Narcissus poeticus       Witte narcis (Dichternarcis) Narciss in't midden purpur Cruydt-boeck 2, 7, 21  
Narcissus pseudonarcissus       Wilde narcis Narciss (Valsche oft Geele), Sporckelbloemen (Geele), Tijdeloosen (Geele) Cruydt-boeck 2, 7, 23  
Narcissus pseudonarcissus       Wilde narcis (gevuldbloemig) Tijdeloosen (Dobbel Geele) Cruydt-boeck 2, 7, 23  
Narcissus requienii         Jonquillen (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 7, 22  
Narthecium ossifragum       Beenbreek Affodillen (Geele Water) Cruydt-boeck 2, 7, 10  
Neotinea ustulata       Aangebrande orchis Hondtskullekens (Tweede soorte) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Neottia ovata       Grote keverorchis Standelcruydt (Bastaert), Tweebladt Cruydt-boeck 2, 7, 32  
Nigella arvensis       Wilde nigelle Nardussaedt (Wildt), Nigelle (Wilde) Cruydt-boeck 2, 10, 8  
Nigella damascena       Juffertjeinhetgroen Nardussaedt van Damasck (oft Damasco) Cruydt-boeck 2, 10, 8  
Nigella sativa       Zwarte komijn Nardussaedt, Nigelle (Tamme) Cruydt-boeck 2, 10, 8  
Ocimum basilicum       Basilicum Basilicom (Aldergrootste) Cruydt-boeck 2, 9, 11  
Ocimum basilicum       Basilicum Basilicom (Groote oft Grove) Cruydt-boeck 2, 9, 10  
Ocimum minimum       Griekse basilicum Basilicom (Edele) Cruydt-boeck 2, 9, 11  
Odontospermum maritimum       Gele aster Sterrecruydt (Ligghende) met geele bloemen Cruydt-boeck 2, 8, 24  
Ophrys apifera       Bijenorchis Vossekullekens (Groote), Wespe (Eerste) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Ophrys fuciflora       Hommelorchis Vossekullekens (Kleyne), Wespe (Tweede) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Ophrys insectifera       Vliegenorchis Vlieghe, Vossekullekens (Derde) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Opopanax chironium       Gompastinaak Panaces (Vremde), Panaces Syriacum Cruydt-boeck 2, 10, 14  
Orchis mascula       Mannetjesorchis Sotskapkens oft Sotskullekens Manneken Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Orchis morio       Harlekijn Sotskapkens oft Sotskullekens Wijfken Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Orchis purpurea       Purperorchis Hondtskullekens (Eerste soorte oft Groote) Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Origanum dictamnus       Hopmarjolein Dictamnum (Oprecht), Dictamnum van Candien Cruydt-boeck 2, 9, 13  
Origanum majorana       Echte marjolein Marioleyne Cruydt-boeck 2, 9, 1  
Origanum maru       Syrische marjolein Orega (Enghelsche) Cruydt-boeck 2, 9, 17  
Origanum onites       Kretenzische marjolein Onitis Cruydt-boeck 2, 9, 17  
Origanum vulgare       Wilde marjolein Marioleyne (Grove), Orega (Wilde)  Cruydt-boeck 2, 9, 17  
Origanum vulgare subsp. hirtum       Griekse marjolein Orega (Ghemeyne oft Spaensche) Cruydt-boeck 2, 9, 17  
Ornithogalum arabicum         Aiuyn (Grooten Veldt), Lelie van Alexandrien Cruydt-boeck 2, 7, 19  
Ornithogalum pyrenaicum       Bosvogelmelk Affodille met loockachtighe wortel, Affodille van Galenus Cruydt-boeck 2, 7, 11  
Ornithogalum umbellatum       Gewone vogelmelk Aiuyn (Veldt), Ornithogalum (Kleyn oft Witten) Cruydt-boeck 2, 7, 19  
Paeonia mascula       Gewone pioenroos Pioene Manneken Cruydt-boeck 2, 6, 32  
Paeonia officinalis         Pioene Wijfken (Tweede) Cruydt-boeck 2, 6, 32  
Paeonia officinalis       Boerenpioen Pioene Wijfken (Eerste oft Enckel) Cruydt-boeck 2, 6, 32  
Paeonia officinalis 'Rubra Plena'       Boerenpioen (gevuldbloemig) Pioene Wijfken (Eerste) met dobbel bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 32  
Pancratium maritimum       Zandlelie (strandnarcis) Narciss (Zee) Cruydt-boeck 2, 7, 25  
Peucedanum cervaria       Hertenkruid Libanotis (Tweede vruchtbaere) [Herstwortele (Swarte)] Cruydt-boeck 2, 10, 10  
Peucedanum officinale       Varkensvenkel Venckel (Verckens) Cruydt-boeck 2, 10, 23  
Peucedanum ostruthium       Meesterwortel Meesterwortele Cruydt-boeck 2, 10, 25  
Pimpinella anisum       Anijs Anijs Cruydt-boeck 2, 10, 3  
Pimpinella major       Grote bevernel Bevernaert, Steenbreke (Groote) Cruydt-boeck 2, 10, 21  
Pimpinella saxifraga       Kleine bevernel Bevernelle, Steenbreke (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 10, 21  
Platanthera bifolia       Welriekende nachtorchis Pepels, Vossekullekens (Eerste), Wijwouters Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Polygala vulgaris       Gewone vleugeltjesbloem Cruysbloemkens, Cruysdaghbloemkens Cruydt-boeck 2, 8, 10  
Rosa canina       Hondsroos Roose (Hondts) = Eerste soorte van wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa centifolia ?     Provenceroos (Provence Groep) Roose (Bruynroode) = Derde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa damascena       Damascener roos Roose (Witte) = Eerste Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa gallica       (roze variëteit) Franse roos Roose (Bleeckroode oft Provensche) = Tweede Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa gallica       (rode variëteit) Franse roos Roose (Roode) = Vierde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa lutea       Gele roos Roose (Geele) = Derde soorte van Wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa majalis       Kaneelroos Rooskens (Caneeloft Vroeghe) = Tweede soorte van Wilde Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa moschata       Muskusroos Roose (Muscusoft Musket) = Vijfde Tamme oft Hof-Roose Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa pimpinellifolia       Duinroosje Rooskens (Duynoft Pimpinelle) = Vierde soorte van Wilden Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosa rubiginosa       Egelantier Aglantier, Eglantier = Vijfde soorte van Wilden Roosen Cruydt-boeck 2, 6, 28  
Rosmarinus officinalis       Rozemarijn Rosmarijn Cruydt-boeck 2, 9, 4  
Salvia glutinosa ?     Kleverige salie Scharleye (Derde) met geele bloemen Cruydt-boeck 2, 9, 24  
Salvia nemorosa ?     Bossalie Scharleye (Tweede) Cruydt-boeck 2, 9, 24  
Salvia officinalis       Echte Salie (de breedbladige soort) Savie (Groote oft Groove) Cruydt-boeck 2, 9, 22  
Salvia officinalis        Echte salie (de smalbladige, geneeskrachtige soort) Savie (Kleyne oft Edele) Cruydt-boeck 2, 9, 22  
Salvia pratensis       Veldsalie Scharleye (Vierde) Cruydt-boeck 2, 9, 24  
Salvia sclarea       Scharlei (Muskaatsalie) Scharleye Cruydt-boeck 2, 9, 24  
Salvia viridis       Bonte salie Horminum Cruydt-boeck 2, 9, 25  
Santolina chamaecyparissus       Cipressenkruid, Heiligenbloem Cyprescruydt (Ander) Cruydt-boeck 2, 8, 27  
Santolina rosmarinifolia       Groene heiligenbloem Cyprescruydt (Ghemeyn) Cruydt-boeck 2, 8, 27  
Saponaria officinalis       Zeepkruid Seepcruydt Cruydt-boeck 2, 6, 21  
Satureja hortensis       Bonenkruid Keule, Saturey Cruydt-boeck 2, 9, 21  
Satureja montana       Bergbonenkruid Keule (Winter), Tenderick Cruydt-boeck 2, 9, 20  
Satureja thymbra ?     Tijmbladig bonenkruid Orega (Bock) Cruydt-boeck 2, 9, 18  
Saxifraga granulata       Knolsteenbreek Steenbreeck (Witte) Cruydt-boeck 2, 10, 22  
Scilla autumnalis         Hyacinth (Kleynen) van den Herfst Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Scilla bifolia        Vroege sterhyacint Hyacinth (Ghesterde oft Ster), Meertsbloemen, Sterrekens Cruydt-boeck 2, 7, 18  
Scorzonera hispanica grote schorseneer         Adderscryudt Cruydt-boeck 2, 8, 14  
Selinum carvifolia       Karwijselie Libanotis (Eerste vruchtbaere) [Herstwortel (Witte)] Cruydt-boeck 2, 10, 10  
Sideritis hyssopifolia         BockOrega (Derde), Tragoriganum van Clusius (Tweede) Cruydt-boeck 2, 9, 18  
Sideritis hyssopifolia ?       Orega (Derde Bock) Cruydt-boeck 2, 9, 18  
Silene coronaria       Prikneus Christusooghen Cruydt-boeck 2, 6, 14  
Silene dioica       Dagkoekoeksbloem Christusooghen (Wilde), Jenettekens Cruydt-boeck 2, 6, 15  
Silene flos-cuculi       Echte koekoeksbloem Craeyenbloemkens, Keykens (Vijfde soorte van), Tuylkens (Wilde) Cruydt-boeck 2, 6, 19  
Silene latifolia subsp. alba       Avond-koekoeksbloem Christusooghen (Wilde), Jenettekens Cruydt-boeck 2, 6, 15  
Silene vulgaris       Blaassilene Beën (Wit) Cruydt-boeck 2, 6, 16  
Spiranthes aestivalis       Zomerschroeforchis Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de grootste soorte Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Spiranthes spiralis       Herfstschroeforchis Standelcruydt (Kleyn Welrieckende), de kleynste soorte Cruydt-boeck 2, 7, 30  
Sternbergia lutea       Gele herfstnarcis Narciss (Groote Herfst), Narcissen (Groote Spaede) Cruydt-boeck 2, 7, 24  
Tagetes erecta       Grote afrikaan Thunisbloemen (Groote) Cruydt-boeck 2, 8, 12  
Tagetes patula       Klein afrikaantje Thunisbloemen (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 8, 12  
Tanacetum balsamita       Balsemwormkruid Balseme (Groote) Cruydt-boeck 2, 9, 27  
Teucrium montanum         Polium (Tweede, Kleyn oft Smaller), [Polium (Bergh)] Cruydt-boeck 2, 9, 16  
Teucrium scorodonia       Valse salie Savie (Wilde) Cruydt-boeck 2, 9, 23  
Teucrium supinum         Polium (Vierde, Kruypende) Cruydt-boeck 2, 9, 16  
Thapsia garganica         Ferula (Kleyne), Ferulago Cruydt-boeck 2, 10, 27  
Thapsia villosa         Seseli (Griecksch), Seseli van Peloponnesus Cruydt-boeck 2, 10, 19  
Thymus capitatus       Kegeltijm Thymus oft Thijm met aderen oft knopkens Cruydt-boeck 2, 9, 8  
Thymus serpyllum       Kleine tijm Quendel (Ghemeynen), Thymus (Wilden), Vrouwenbedstroo (Onser) Cruydt-boeck 2, 9, 9  
Thymus vulgaris       Echte tijm Thymus (Harden) sonder aderen Cruydt-boeck 2, 9, 8  
Thymus zygis       Spaanse tijm Quendel (Recht opstaende) Cruydt-boeck 2, 9, 9  
Tordylion officinale       Kretenzische seseli Seseli van Candien Cruydt-boeck 2, 10, 20  
Trachyspermum ammi       Ajowan Ammi (Kleyn) Cruydt-boeck 2, 10, 6  
Tragopogon porrifolius       Paarse morgenster Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre Cruydt-boeck 2, 8, 13  
Tragopogon pratensis subsp. pratensis        Gele morgenster Bocksbaert, Josephsbloemen, Morghensterre Cruydt-boeck 2, 8, 13  
Tripleurospermum maritimum       Reukeloze kamille Coedille, Koe-ooghe Cruydt-boeck 2, 8, 16  
Tulipa gesneriana       Tulp (cultivars) Tulipa (Groote) Cruydt-boeck 2, 7, 27  
Tulipa sylvestris       bostulp Tulipa (Kleyne), Tulipa van Narbonen Cruydt-boeck 2, 7, 27  
Viola arvensis       Akkerviooltje Pensee (Recht opstaende) Cruydt-boeck 2, 6, 2  
Viola canina       Hondsviooltje Violette (Wilde) sonder reuck Cruydt-boeck 2, 6, 1  
Viola odorata       Maarts viooltje Violette (Dobbele) Cruydt-boeck 2, 6, 1  
Viola odorata       Maarts viooltje Violette (Blauwe oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 2, 6, 1  
Viola tricolor       Driekleurig viooltje Pensee, Violette (Drij-verwighe oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 2, 6, 2  

^Naar het begin van deze pagina