Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 1, bladzijde 477-479   Zie volgende pagina »

Van Venckel

1  

Foeniculum vulgare - Venkel

Alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Venckel
  • 1616 Latijn: Foeniculum
  • 1554/1557: Fenchel, Fenoil, Foeniculum, Foeniculus, Marathron, Venckel

Overzicht Foeniculum vulgare op deze site

Alle foto's van Foeniculum vulgare op internet

Foeniculum vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Foeniculum vulgare in Plantago PlantIndex

2  

Foeniculum vulgare 'Purpureum' - bronzen venkel

  • 1644 Vlaams: Venckel (Roode)

Overzicht Foeniculum vulgare 'Purpureum' op deze site

Alle foto's van Foeniculum vulgare 'Purpureum' op internet

Foeniculum vulgare 'Purpureum' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Foeniculum vulgare 'Purpureum' in Plantago PlantIndex

3  

Foeniculum vulgare 'Dulce' - knolvenkel (zoete venkel)

  • 1644 Vlaams: Venckel (Soete)

Overzicht Foeniculum vulgare 'Dulce' op deze site

Alle foto's van Foeniculum vulgare 'Dulce' op internet

Foeniculum vulgare 'Dulce' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Foeniculum vulgare 'Dulce' in Plantago PlantIndex

4  
 

Overzicht Heracleum sphondylium subsp. elegans op deze site

Alle foto's van Heracleum sphondylium subsp. elegans op internet

Heracleum sphondylium subsp. elegans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Heracleum sphondylium subsp. elegans in Plantago PlantIndex

Heracleum sphondylium subsp. elegans - Bergberenklauw

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Venckel (Ros- oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Hippomarathron
  • 1554/1557: Fenoil de cheval, Fenoil grand, Fenoil sauvage, Foeniculum erraticum, Hippomarathron, Rosvenckel, Venckel (wilde)

Overzicht Heracleum sphondylium subsp. elegans op deze site

Alle foto's van Heracleum sphondylium subsp. elegans op internet

Heracleum sphondylium subsp. elegans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Heracleum sphondylium subsp. elegans in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina