Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 5, bladzijde 482-484   Zie volgende pagina »

Van Comijn 

1  

Cuminum cyminum - Komijn

  • 1644 Vlaams: Comijn (Ghemeynen oft Tammen)
  • 1616 Latijn: Cuminum sativum
  • 1554/1557: Comijn (tamme), Comin cultivé, Cumimum sativum, Cuminum Aethyopicum, Cuminum Alexandrinum, Cuminum regium, Cyminum, Kummel (Romische), Kummel (zamer)

Overzicht Cuminum cyminum op deze site

Alle foto's van Cuminum cyminum op internet

Cuminum cyminum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cuminum cyminum in Plantago PlantIndex

2  

Lagoecia cuminoides - Wilde komijn

  • 1644 Vlaams: Comijn (Wilden)
  • 1616 Latijn: Cuminum silvestre
  • 1554/1557: Comijn (wildt), Comin sauvage, Cuminum rusticum, Cuminum sylvestre

Overzicht Lagoecia cuminoides op deze site

Alle foto's van Lagoecia cuminoides op internet

Lagoecia cuminoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina