Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 6, bladzijde 484-485   Zie volgende pagina »

Van Ammi oft Ameos 

1  

Trachyspermum ammi - ajowan

  • 1644 Vlaams: Ammi (Kleyn)
  • 1616 Latijn: Ammi alterum parvum
  • 1554/1557: Ameos (cleyn), Ammi parvum, Ammi (petit)

Overzicht Trachyspermum ammi op deze site

Alle foto's van Trachyspermum ammi op internet

Trachyspermum ammi bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Trachyspermum ammi in Plantago PlantIndex

2  

Ammi majus - Groot akkerscherm

  • 1644 Vlaams: Ammi (Ghemeyn oft Groot)
  • 1616 Latijn: Ammi vulgare
  • 1554/1557: Ameos, Ammi commune, Ammi (grand)

Overzicht Ammi majus op deze site

Alle foto's van Ammi majus op internet

Ammi majus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ammi majus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina