Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 9, bladzijde 489-490   Zie volgende pagina »

Van Meum oft Beer-wortel

1  

Meum athamanticum - Bergvenkel

  • 1644 Vlaams: Beerwortel
  • 1616 Latijn: Meum
  • 1554/1557: Beerwortel, Beerwurtz, Cachrys, Campsanema, Canchrys, Foeniculus porcinus, Libanotis, Libanotis primum genus, Rosmarin, Rosmarinus, Zea

Overzicht Meum athamanticum op deze site

Alle foto's van Meum athamanticum op internet

Meum athamanticum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Meum athamanticum in Plantago PlantIndex

2  

Athamanta cretensis - Kretenzische beerwortel (Candische beerwortel, Athamanta)

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Beerwortel
  • 1616 Latijn: (Daucus Creticus)
  • 1554/1557: Daucium, Daucum, Daucus, Daucum creticum, Daucus de Candie, Daucus van Cretien oft Candien

Overzicht Athamanta cretensis op deze site

Alle foto's van Athamanta cretensis op internet

Athamanta cretensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Athamanta cretensis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina