Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 24, bladzijde 511-513   Zie volgende pagina »

Van Angelica

1  

Angelica archangelica - Grote engelwortel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Angelica (Groote oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Angelica maior
  • 1554/1557: Angelica, Angelica sativa, Angelica (tamme), Angelick, Angelique, Angelique domestique, Brustwurtz, (des) Heylighen Geists wurtzel

Overzicht Angelica archangelica op deze site

Alle foto's van Angelica archangelica op internet

Angelica archangelica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Angelica archangelica in Plantago PlantIndex

2  

Angelica sylvestris - Gewone engelwortel

  • 1644 Vlaams: Angelica (Wilde oft Kleyne)
  • 1616 Latijn: Angelica silvestris
  • 1554/1557: Angelica, Angelica silvestris, Angelica (wilde), Angelick, Angelique, Angelique sauvage, Brustwurtz

Overzicht Angelica sylvestris op deze site

Alle foto's van Angelica sylvestris op internet

Angelica sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Angelica sylvestris in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Angelica (Water-)
  • 1616 Latijn: Archangelica

^Naar het begin van deze pagina