Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 2 Boek 10,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Foeniculum vulgare   Venkel Venckel Deel 2 Boek 10, 1
Foeniculum vulgare 'Purpureum'   bronzen venkel Venckel (Roode) Deel 2 Boek 10, 1
Foeniculum vulgare 'Dulce'   knolvenkel (zoete venkel) Venckel (Soete) Deel 2 Boek 10, 1
Heracleum sphondylium subsp. elegans   Bergberenklauw Venckel (Ros oft Wilde) Deel 2 Boek 10, 1
Anethum graveolens   Dille Dille Deel 2 Boek 10, 2
Pimpinella anisum   Anijs Anijs Deel 2 Boek 10, 3
Carum carvi   Karwij Carwi, Comijn (Witte) Deel 2 Boek 10, 4
Cuminum cyminum   Komijn Comijn (Ghemeynen oft Tammen) Deel 2 Boek 10, 5
Lagoecia cuminoides   Wilde komijn Comijn (Wilden) Deel 2 Boek 10, 5
Trachyspermum ammi   ajowan Ammi (Kleyn) Deel 2 Boek 10, 6
Ammi majus   Groot akkerscherm Ammi (Ghemeyn oft Groot) Deel 2 Boek 10, 6
Coriandrum sativum   Koriander Coriander Deel 2 Boek 10, 7
Bifora testiculata ?   Coriander (Ander ghedaente) Deel 2 Boek 10, 7
Nigella sativa   Zwarte komijn Nardussaedt, Nigelle (Tamme) Deel 2 Boek 10, 8
Nigella arvensis   Wilde nigelle Nardussaedt (Wildt), Nigelle (Wilde) Deel 2 Boek 10, 8
Nigella damascena   Juffertjeinhetgroen Nardussaedt van Damasck (oft Damasco) Deel 2 Boek 10, 8
Meum athamanticum   Bergvenkel Beerwortel Deel 2 Boek 10, 9
Athamanta cretensis   Kretenzische beerwortel (Candische beerwortel, Athamanta) Beerwortel Deel 2 Boek 10, 9
Selinum carvifolia   Karwijselie Libanotis (Eerste vruchtbaere) [Herstwortel (Witte)] Deel 2 Boek 10, 10
Peucedanum cervaria   Hertenkruid Libanotis (Tweede vruchtbaere) [Herstwortele (Swarte)] Deel 2 Boek 10, 10
Heracleum sphondilium   Gewone berenklauw Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche) Deel 2 Boek 10, 11
Heracleum mantegazzianum ? Reuzenberenklauw Beerenklauwe (Tweede) Deel 2 Boek 10, 12
Ferula nodiflora   Reuzenvenkel Panaces Asclepium Deel 2 Boek 10, 13
Opopanax chironium   Gompastinaak Panaces (Vremde), Panaces Syriacum Deel 2 Boek 10, 14
Levisticum officinale   Lavas Lavass, Lavetse Deel 2 Boek 10, 16
Laserpitium siler   Berglaserkruid Seseli van Marsilien Deel 2 Boek 10, 17
Bupleurum fruticosum     Seseli van Ethiopien (Heesterachtigh oft Boomachtigh) Deel 2 Boek 10, 18
Laserpitium latifolium   Breedbladig laserkruid Seseli van Ethiopien (Cruydtachtigh) Deel 2 Boek 10, 18
Thapsia villosa     Seseli (Griecksch), Seseli van Peloponnesus Deel 2 Boek 10, 19
Tordylion officinale   Kretenzische seseli Seseli van Candien Deel 2 Boek 10, 20
Pimpinella major   Grote bevernel Bevernaert, Steenbreke (Groote) Deel 2 Boek 10, 21
Pimpinella saxifraga   Kleine bevernel Bevernelle, Steenbreke (Kleyne) Deel 2 Boek 10, 21
Saxifraga granulata   Knolsteenbreek Steenbreeck (Witte) Deel 2 Boek 10, 22
Chrysosplenium oppositifolium   Paarbladig goudveil Steenbreeck (Gulde) Deel 2 Boek 10, 22
Peucedanum officinale   Varkensvenkel Venckel (Verckens) Deel 2 Boek 10, 23
Angelica archangelica   Grote engelwortel Angelica (Groote oft Tamme) Deel 2 Boek 10, 24
Angelica sylvestris   Gewone engelwortel Angelica (Wilde oft Kleyne) Deel 2 Boek 10, 24
Aegopodium podagraria   Zevenblad Flercijncruydt, Geeraerdt(scruydt) Deel 2 Boek 10, 25
Peucedanum ostruthium   Meesterwortel Meesterwortele Deel 2 Boek 10, 25
Ferula assafoetida   Duivelsdrek Laserpitium Deel 2 Boek 10, 26
Ferula narthex ? schijnvenkel Magudaris Deel 2 Boek 10, 26
Ferula communis     Ferula (Groote) Deel 2 Boek 10, 27
Thapsia garganica     Ferula (Kleyne), Ferulago Deel 2 Boek 10, 27
Ferula assafoetida ? schijnvenkel Sagapenum (gomme) Deel 2 Boek 10, 27
Dorema ammoniacum     Ammoniacum (gomme) Deel 2 Boek 10, 27
Ferula gummosa en andere Ferulasoorten   Galbanum Galbanum (gomme) Deel 2 Boek 10, 27

^Naar het begin van deze pagina