Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 3, bladzijde 235-237  Zie volgende pagina »

Van Leucoïon oft Witte Violieren

1  

Matthiola incana - Violier (Hofjesbloem)

  • 1644 Vlaams: Violieren (Groote oft Stock-)
  • 1616 Latijn: Leucoion candidum maius
  • 1554/1557: Gyroflée, Gyroflier, Leucoïon, Viola alba, Violier (grand) , Leucoion, (groote) Stock vilieren

Overzicht Matthiola incana op deze site

Alle foto's van Matthiola incana op internet

Matthiola incana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Matthiola incana in Plantago PlantIndex

2  

Matthiola annua - Zomerviolier

  • 1644 Vlaams: Violieren (Kleyne oft Heete)
  • 1616 Latijn: Leucoion candidum minus
  • 1554/1557: Gyroflée, Gyroflier, Leucoïon, Viola alba, Violier (petit)

Overzicht Matthiola annua op deze site

Alle foto's van Matthiola annua op internet

Matthiola annua bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Matthiola annua in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1616 Latijn: Leucoion multiplici flore
4  

Malcolmia maritima - zeeviolier

  • 1644 Vlaams: Violieren (Wilde) met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Leucoion silvestre angustifolium

Overzicht Malcolmia maritima op deze site

Alle foto's van Malcolmia maritima op internet

Malcolmia maritima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malcolmia maritima in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina