Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 9, bladzijde 244-248  Zie volgende pagina »

Van andere gheslachten van Wilde Rapen, dat is van Hals-cruydt ende Raponcen

1  

Campanula trachelium - Ruig klokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Halscruydt (Groot)
 • 1616 Latijn: Cervicaria maior
 • 1554/1557: Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (grande), Halscruyt, Halscruyt (groot), Halszkraut, Trachelium, Trachelium maius, Uvularia

Overzicht Campanula trachelium op deze site

Alle foto's van Campanula trachelium op internet

Campanula trachelium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula trachelium in Plantago PlantIndex

2  

 

 • 1644 Vlaams: Halscruydt (Ander Groot)
3  

Campanula glomerata - Kluwenklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Halscruydt (Kleyn)
 • 1616 Latijn: Cervicaria minor
 • 1554/1557: Campanula, Cervicaria, Gans nostre dame, Gantelée, Gantelée (petite), Halscruyt, Halscruyt (cleyn), Halszkraut, Trachelium, Trachelium minus, Uvularia

Overzicht Campanula glomerata op deze site

Alle foto's van Campanula glomerata op internet

Campanula glomerata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula glomerata in Plantago PlantIndex

4  

Campanula rapunculus - Rapunzelklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Raponce
 • 1616 Latijn: Rapunculum
 • 1554/1557: Naveau sauvage, Navet sauvage, Raiponce, Raiponce (petite), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (cleyne), Raponcelen (ghemeyne), Rapontium, Rapum sylvestre minus, Rapunculum, Rapunculum parvum, Rapuntzeln (klein)

Overzicht Campanula rapunculus op deze site

Alle foto's van Campanula rapunculus op internet

Campanula rapunculus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rapunculus in Plantago PlantIndex

5  

Campanula rapunculoides - Akkerklokje

 • 1644 Vlaams: Raponce met aders-wijse bloemen, Raponcelen (Vossensteert-)
 • 1616 Latijn: Rapunculum alopecurum
 • 1554/1557: Alopecuros, Cauda vulpina, Naveau sauvage, Navet sauvage, Queuë de renard, Raiponce, Raiponce (grande), Rapa sylvestris, Raponcelen, Raponcelen (groote), Rapum sylvestre maius, Rapunculum maius, Rapuntzeln (grosz)

Overzicht Campanula rapunculoides op deze site

Alle foto's van Campanula rapunculoides op internet

Campanula rapunculoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rapunculoides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina