Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 10, bladzijde 248-250  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Clockskens oft Belvedere 

1  

Campanula pyramidalis - Piramideklokje

  • 1644 Vlaams: Belvedere met blauwe bloemen, Clockskens (Groote oft Grootste)
  • 1616 Latijn: Campanula maior
  • 1554/1557: Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée

Overzicht Campanula pyramidalis op deze site

Alle foto's van Campanula pyramidalis op internet

Campanula pyramidalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula pyramidalis in Plantago PlantIndex

2  

Campanula persicifolia - Prachtklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Clockskens (Middelbaere)
  • 1616 Latijn: Campanula media
  • 1554/1557: Belle videre, Blauw Clocxkens, Campanula coerulea sativa, Herbe aux cloches cerulée cultivée

Overzicht Campanula persicifoli op deze site

Alle foto's van Campanula persicifolia op internet

Campanula persicifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

3  

Campanula rotundifolia - grasklokje

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Clockskens (Kleyne oft Wilde)
  • 1616 Latijn: Campanula silvestris minima

Overzicht Campanula rotundifolia op deze site

Alle foto's van Campanula rotundifolia op internet

Campanula rotundifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula rotundifolia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina