Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 15, bladzijde 255-257   Zie volgende pagina »

Van Ienettekens oft Wilde Lychnis, dat is, Wilde Christus-ooghen

1  

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Christusooghen (Wilde), Jenettekens
  • 1616 Latijn: Lychnis silvestris
  • 1554/1557: Hieracopodium, Jennettekens (roode), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris purpurea, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages rouges, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

Overzicht Silene dioica op deze site

Alle foto's van Silene dioica op internet

Silene dioica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Silene dioica in Plantago PlantIndex

2  

Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Christusooghen (Wilde), Jenettekens
  • 1616 Latijn: Lychnis silvestris
  • 1554/1557: Hieracopodium, Jennettekens (witte), Lampada, Lychnis sylvestris, Lychnis sylvestris alba, Lydweyck, Margenroszlin (wilde), Oeillets sauvages, Oeillets sauvages blancs, Saponaria, Tragonatum, Widerstosz

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

3  
 
  • 1644 Vlaams: Jenettekens met dobbele bloemen
  • 1616 Latijn: Lychnis silvestris flore multiplici

^Naar het begin van deze pagina