Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 6 capitel 18, bladzijde 260-265  Zie volgende pagina »

Van de Ginoffelen oft Groffels-bloemen

1  

Dianthus caryophyllus - Tuinanjer

  • 1644 Vlaams: Ginoffelsbloemen (Groote), Groffelsbloemen
  • 1616 Latijn: Caryophylleus flos maior
  • 1554/1557: Barbarica, Cantabrica, Ginoffelen, Graszblumen, Gyroflée, Negelblumen, Neglein, Ocellus, Oeillet , Vetonica, Vetonica altilis l, Vetonica coronaria l, Violettes herbues

Overzicht Dianthus caryophyllus op deze site

Alle foto's van Dianthus caryophyllus op internet

Dianthus caryophyllus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dianthus caryophyllus in Plantago PlantIndex

2  

Dianthus superbus - Prachtanjer

  • 1644 Vlaams: Ginoffelen (Kleyne), Pluymkens
  • 1616 Latijn: Caryophylleus flos minor
  • 1554/1557: Armoiries, Cantabrica, Ginoffelkens (cleyn), Glorieuse, Hochmut, Mutwille, Pluymkens, Superba, Vetonica, Vetonica altilis 3, Vetonica coronaria 3

Overzicht Dianthus superbus op deze site

Alle foto's van Dianthus superbus op internet

Dianthus superbus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dianthus superbus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina